Салтанат Орозобекованын котормосундагы эки акын

Рабиндранат ТАГОР (1861-1941) * * * Армандуу кандай түш көрдүм! От болуп турса кашымда, Отурса жакын жанымда, Ойгонбой койдум катыгүн! Ойгонуп алып үшкүрдүм. Келиптир түн бир оогондо; Көшүлгөн жымжырт болгондо, Көтөрүп алып арфасын. Түштөрүм калды жаңырып, Ойнолгон, обон, күүлөрдө. Аттиң ай, бирок түндөрүм Алданып өттү түштөргө! Түшүмдө көргөн түгөйдү Көралбай койдум өңүмдө? * * * Ажал келип черткен күнү каалгаңды көргөзөсүң кандай сыйды, кааданы? Оо мен коём Коногумдун алдына кесе толо өмүрүмдүн бар-жогун. Жок, куру кол кетирбеймин мен аны! Жемишин […]