Каныбек Осмоналиев элге керектүү эмгек жаратты

Оболу «Илим жана турмуш» түшүнүгүнө ой калчасак, окурман. Атам замандан бери каймактаган кара жер балбандын сыры, аалам ачкычы адам колуна кантип тийип калган? Ийе, тоба, […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Мекенчил мээнеткеч Кеңеш Жусупов

Дөөлөттүү карыя Кеңеш Жусупов «Жаз» деген эссесинде өзүнүн балалык учуру тууралуу мындай баяндарды жазат: «…Атам Кара жорго деген атты кабактан сугарып кел деди. Жоргону жетелеп, […]