Каныбек Осмоналиев элге керектүү эмгек жаратты

Оболу «Илим жана турмуш» түшүнүгүнө ой калчасак, окурман. Атам замандан бери каймактаган кара жер балбандын сыры, аалам ачкычы адам колуна кантип тийип калган? Ийе, тоба, адам мээси ачылыш жасабаган не калбады?.. Дагы даркан не шумдук, не ачылыштар болор?.. Ошол ачылыштардын ачкычын миллиондогон, миллиарддаган адамдардын арасынан чанда бир эле пенде таап чыгып, жалпы адамзат энчисине ме деп ыйгарып салганычы… Илим турмушка айланганы шол экен го. Сөз тизгинин шул жерден эле чукулдан кайрыйын энди. Шарт кайрыйын тизгинди. Болбосо илим жана турмуш жөнүндө […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Мекенчил мээнеткеч Кеңеш Жусупов

Дөөлөттүү карыя Кеңеш Жусупов «Жаз» деген эссесинде өзүнүн балалык учуру тууралуу мындай баяндарды жазат: «…Атам Кара жорго деген атты кабактан сугарып кел деди. Жоргону жетелеп, колума чака алып, коктуга түштүм. Жазгысын атты дайрадан сугаруу биздин айылда оңой эмес. Көктөмдө кокту-колоттун кары сарыгып, дайранын жээгин муз каптап, суу күкүктөп турат. Ат күбүргө барбай ыргыштап, суу ичпей коет. Аны чакалап сугарабыз. Бир жолу чакага суу сузуп алсам, балык кошо түшүп калыптыр. Чакадагы сууну көтөргөн бойдон, атымды унутуп, дегдеңдеп үйгө чуркапмын. Балык кармаганымды […]