Калила жана Димна (10-11-12-13-14-15-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<Башы ОНУНЧУ БӨЛҮМ Падыша Байдабага: — Ммм, жакшы экен. Анда мага өкүмдар өзүнүн салтанатын, дөөлөтүн кантип сактайт, коргойт, ушул тууралуу кеп кылып бер. Кандайча ар бир иш ийкемдүүлүк, тайманбастык, марттык жана адамгерчилик менен оңунан чыгаарын айтып бер. — Падыша дөөлөтүн, мамлекетин, ээлигин бекемдеп, жакшылап коргошу үчүн, эң алгач ийкемдүү болушу керек. Эми угуп туруңуз… ПАДЫША, КАНЫШАСЫ ЖАНА ВАЗИР Кайсы бир убактарда Билаз деген өкүмдар жашаптыр. Ильяз аттуу вазири бар экен. Вазир динге катуу баа берген, анын шарттарын толук аткарып, ибадатын […]

Саясатчылар жаш балдар сыяктуу – эгерде үндөрү чыкпай калса, демек, кылгылыкты кылып коюшкан

Мамлекеттик ишмердин саясатчыдан айырмасы – саясатчы келээрки шайлоолорго карата түздөнсө, мамлекеттик ишмер келечек муунга карап түздөнөт. Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ Олуттуу саясый партия ар кандай акмакчылыкты сынга алат, эгерде ал акмакчылык партиянын программасына кирип калбаган болсо… Вильгельм ШВЕБЕЛЬ Саясатка аралашпагыдай акылы бар адамдарды саясат алардан төмөн турган адамдардын башкаруусу менен жазалайт. Платон Саясат бул – кырдаалга жараша ыңгайлашып жана сага жакпаган нерседен да пайда чыгара билүү өнөрү. Отто БИСМАРК Саясатта душмандар досторго караганда пайдасы көбүрөк: алар алдабайт, калп айтпайт жана уу бербейт. […]