Жаңы жыл жөнүндө жомок

Илгери-илгери дегендин көбү жок бүгүн. Илгери дегендин баары сансыз жомокко айланып, ошо илгери болгондун баарына терең акылмандуулук төнүп, бүгүнгө дейре жашайт экен. Жаңы жыл деген […]

Бразилия эл жомогу: Адам жашоосу

Укканыбызга караганда бир жолу камыш менен таш катуу талашып кетишиптир.  Алардын ар бири адам жашоосу дал өздөрүнүкүндөй болушун каалашкан экен. Таш мындай дептир: – Адам […]

Эзоп: Бугу жана жүзүмзар

Бугу мергенчилерден качып, жүзүмзарга жашынып калат. Мергенчилер көрбөй өтүп кеткенден кийин, эми таба алышпайт деп ойлогон ал жүзүмзардын жалбырактарын бурдап жей баштайт. Ошондо мергенчилердин бири […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Эң эле жалкоо киши жөнүндө жомок

Илгери-илгери жер шарынын бир жеринде, көп айылдын биринде аябагандай жалкоо адам жашаптыр. Анын жалкоолугу күндөн күнгө өсүп, акырында өз кийимин кийгенди мындай кой, өзү тамак […]

Эсенбек КУДАЙБЕРГЕНОВ: Адам

(Жомок нугу) Качандыр бир кезде жер үстүндө аккан суу, чыккан чөптөн башкага залалы болбогон момун аял-эркек жашайт. Алар жалгыз гана уулдуу болуп, атын Адам коюшат. […]

Жан-жаныбарларды адам кантип жеңгени

Кабардин жомогу Жер үстүндө жаныбарлар менен адам пайда болгон те илгери экен бу. Жан-жаныбарлардын ар бири өз ордун билиши керек болот. – Сен, Балык, суу […]

«Өткөөл мезгил» качан өтөт?

Баары кайталанат экен… Ушул саптар тээ эгемендик алгандын эң биринчи жылдарында эле жазылган эле… «Калың эл тагдыр чечилээр утулушта калбас бекен? Ошондо, күчөтүп айтканда, кечээ […]

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ: «Адамдык кудурет»

ӨНӨРКАНА  Эч ким мени дүйнөгө өзүмдөй айтып бералбайт. Адам аткарган иши, ачкан ачылыштары болобу, айтор, кай тарабынан болбосун, элдин элегинен өтөт. Алардан өзүңдү жашырам деш, […]

Баарынан адам күчтүү

Кыргыз жомогу Кыштын  күнү  кызыл  кыргоол  жээктеги  бадалдан  койкоюп  чыгып, чаңкаганын жазыш үчүн астындагы чоң сууга кирди. Каптаган көк музду кыдырып  жүрүп,  күбүрдү  араң  таап,  […]