Конкурска: Жок болуп кеткен топ

№7 Бул жомок илгери эмес, кийин эле болуптур. Чоң атам айтып берди. Чоң атамдын жомогун магнитофонго жазып алдым, минтип айтып берди ал: Короодогу кумда кичинекей Адил өзү жалгыз ойноп жүрдү. Деле өзү менен өзү сүйлөшсө – киши. Каадаланып да машине оюнчугу менен кадимки айдоочуларча кыймыл кылганычы. Чоң энеси үйгө кир дегенине көнөр эмес. Адил оюндун кызуусуна киргенде дыбырап жамгыр башталды. Артынан тыпылдап мөндүр төгүп берди. Адил асманды тиктеп аңкайды. Асмандан апапакай, майда-майда жаап аткан нерселер анын көзүнө топ сыяктуу көрүндү. […]