Дүйшөн Орозалиев: Азыр Жээнбековду ажыдаар болуп кетет деп атышат…

Кайда барсаң Мамайдын көрү сыңары болгон азыркы мамлекетибиздеги саясаттын оош-кыйышына кейип-кепчий берип, жалпыга жакшы үлгү боло турган жагдайлар, инсандар көз жаздымда кала берип аткансыйт. Коомчулукту жакшы иштерге шыктандырып келген өнөктөштөрүбүздүн бири – Дүйшөн Орозалиев. Дайымкы окурмандарыбыз жакшы билет, Дүйшөн мырзанын «Сармерденинин» саябанында интеллектуалдарыбыздын акыл тегирменине коомдун көйгөйлүү суроолорун салып келебиз. Өз иши өйдөлөгөнүнө эле корстон болбой, элдин да маданият чөйчөгү толушунун камын ойлогон Дүйшөн мырзаны кепке тарттык. Жетиген Асанбек: “РухЭш” сайты бир топ убакыттан бери тойканаңызда айына бир жолу маданият, […]

Мурзаш АШИРБЕКОВ: Табып, небере жана жылан

АҢГЕМЕ Табып менен небере дарылык чөп терип жүрүштү. Ушу тапта неберенин көңүлү кушбак эле. Анткени, бүгүн дары чөптөрдү көп тапты. Аска тектирчелерине, таштан-ташка улактай түйүлүп секирип жүрүп, таятасы көрсөткөн ошол дары чөптөрдүн бирди-жарымын таап алса жомокто гана айтылчу түгөнгүс кенчке ээ болгонсуп, мулуңдап жүгүрүп таятасына жеткенче шашат. – Ушунуңа да миңкалла шүгүр. – Жаратканына табынып койду табып. Өлгөн кызынын кыркын чыгаргандан кийин ушул жалгыз небересин чөлдөн тоого алып баса бергенине аз эле күн болгон. А небересинин он сөзгө бир ооз […]

Кыргыз жомогу: Абылай жетим

Илгери заманда бир кемпирдин чалы өлүп, эки жашар эркек баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала он эки жашка келиптир. Бир күнү энесинен: — Менин атам кайда, бар болсо үйгө келбейби?- деп сурайт. — О, балакетиңди алайын кулунум, сенин атаң келбес жагына кеткен. Бала катуу ичи күйсө да атасын экинчи көрө албай турганына көзү жетти. — Энекебай, менин атам эмне кесип кылчу эле? — Атаңбы? Атаң тоого тор жайып, куш кармоочу. — Анда атамдын торун берсеңиз, мен атамча куш кармап келип, […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жомоктор – зoр эскeртүү

Бул жoмoк – зoр эскeртүү: aйрыкчa кыргыз сындуу aз элгe өз мeнeн жaттын, aлыс мeнeн жaкындын, туугaн мeнeн душмaндын aйырмaсын aнык билип жүрүү кeрeк дeгeн сөз; кaрa чaaр oк жылaндын бaлaсын туугaным дeп, кoйнунa сoймoңдoтуп сaлып жүрүп бaккaн бoлсoң, aл чoңoюп, oмурткaсы кaтыгaнда, oктoрулуп өзүңдү чaккaн бoлoр дeгeн сөз. Көөнө кыргыз бул жoмoкту, aндa aйтылгaн oйлoр бир күн кыргызыңa кeрeк бoлo тургaндыгын билип туруп, чычкaн тукумун кaнчaлык бaпeстeп бaксaң дaгы, aл жүрүп oтуруп, өзүнүн чычкaндыгынa бaрaрын, aл өзүнүн чычкaндыгы мeнeн […]