Карел ЧАПЕК: Эски муун – бул башкаларга куйкасы курушуп уңулдагандар

Марина ЦВЕТАЕВА (1892-1941), орус акыны Аялдар сүйүүсү жөнүндө айтат, ойношу жөнүндө жок. А эркектер тескерисинче. * * * Адам менен тамашалаш, бирок азан чакырып коюлган аты менен эмес. * * * Канат өз жонундагы жүк экенин учкан куш сезбейт, конгон куш сезет. * * * Адамды адам жаратканы үчүн сүйбө, Теңир адамды кандай жаратса, ошондой сүй. * * * Байларга сыйынам, аларды терең урматтаганымды жашырбайм. Себеби, байлардын башкаларга кең пейилдиги өздөрү үчүн сокур тыйынга да турбайт. Алардын жүрүм-туруму, кийингени да […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жoмoгу бaр эл жoгoлбoйт

Жомоктун башы  Кыргызым – сыймыгым, жомоктун эң мыктысын жaдысындa толук бойдон сaктaп кeлгeн aкылмaным, көсөмүм… Эч ким сaгa oкшoй aлбaйт, сeн эч кимгe oкшoбoйсуң, жaлгызым. Кaлгaнын билбeйм, ушу сeн өтмүшүңдө эмнe көрсөң, эмнe билсeң, бaaрын тoлук, aдaмзaт оoр күндөргө туш кeлгeндe бир ишинe жaрaсын дeп сaктaп кeлe жaтaсың, эч нeрсeсин эсиңдeн түк чыгaрбaй… Билсeң, сaгa бaшкaлaрдын бaскaн жoлу эч жaрaшпaйт, кыргызым. Сeнин жoлуң өзгөчө… Жeриңди кaрa, элиңди сaнa! Кара! Карап туруп анан айт… Сaнa! Сaнaп туруп aнaн aйт… Өзүң мeнeн […]

Кызуу кандуулукка алдырбай, өзүңдү башкарууга үйрөнсөң гана башкаларды жетектөөгө үйрөнөсүң

Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испан жазуучусу Чөптөрдүн же таштардын түрүн ажыратканга караганда адам аласын ажырата билүү эң маанилүү. Бул деген турмушка зарыл өтө кылдат өнөр. * * * Темирдин сапаты үнүнөн, адам сапаты кебинен билинет. * * * Кызыл тил – алтын башка арачы. * * * Жебе денеге, жаман сөз жүрөккө сайылат. * * * Айрымдар көлөмдүү китепти баалайт, арийне ал китептер акыл эмес, кол булчуңдарына керектир. * * * Чырсыз күн – тынч уйкудан артык. * * * Калп […]

Бекташ ШАМШИЕВ: Акын-жазуучулар бийликке кол бала

Жеке архивди аңтарып отуруп таап алдым. Бекташ байкебиз менен жакшы аңгемелешкен экенбиз. Адабиятчы катары сергек ой калчаптыр. «Кайталагандан келме бузулбайт» деп бир кезде «Де-фактого» жарыяланган маектешүүбүздү кайрадан окуй берсек да болчудай. Эскирбептир. Кызыктуу… — Коомчулукта кийинки күндөрү чыгармачыл кошуундардын турмушка кереги жок деген пикирлер айтыла баштады. Сиздин пикир? — Мен да базар экономикасынын шартында өлкө казынасына жүк болгон чыгармачыл уюмдардын кереги жок дегем. Социализм учурунда бөпөлөнүп келген чыгармачыл интеллигенция азыр бечара кейпин кийди. Өзгөчө, улуу жана орто муундагы акын-жазуучулар. Алар мурда […]

СААДИ: «Акыйкаттык, акылмандык жөнүндө»

«БОСТОН» КИТЕБИНЕН  Биринчи бап Ануширван көр оозунда турганда, Айткан экен Хормуз шахка мындай деп: «Аксарайда, акмамыкка керилбей, Азган элдин алын сурап, тейин көр! Каратаман карып-мискин көптүгү, Кантип айтат төгөрөгүң төптүгүн.