Эрди-катын үчүн бактылуулуктун сыры эмнеге?

ДИЛАЗЫК  Акыр аягы кашкайган чындыкка жеткен бир адам миң адамга да моюн бербейт. * * * Динди негиздеген адамдардын баары азилге түшүнбөгөн жандар болгон. Роберт ИНГЕРСОЛЛ (1833-1899), америка жазуучусу жана юрист Улуу адамдын улуулугу майда-чүйдө адамдарга жасаган мамилесинен билинет. * * * Жаңы пикирлерди жараткан ой – азчылык чөйрөдө жүргөн бир адамдын эле оозунан чыгат. * * * Тажрыйбадан өткөн мугалим жок, болгону ага төлөнчү акы кымбат. * * * Талаш-тартыш учурунда ачууга алдырдың дегиче бүттү. Сен анда чыркыраган чындыкты […]

…Бийлик элден коркконунан — ишти теңирден тетири жасайт

Людвик БЕРНЕ (1786-1837), немис публицисти    Байрон адамзатын сүйгөн үчүн адамдарды жеккөргөн. * * * Эгерде жаратылыш мыйзамдары мамлекеттин мыйзамдарындай толтура болгондо, анча мыйзамды аткарууга Теңирдин да кудурети жетмек эмес.

Хун ЦЗЫЧЕН: «Бакытка куулук-шумдук менен жетпейсиң»

XVII кылымда жашап өткөн кытай жазуучусу жана даанышманы Биздин жашоо куурчактын ойнундай. Тек гана оюн чаташпас үчүн башкаларга карматпай, куурчакты ойноткон жипти өз колубуздан чыгарбашыбыз керек. Куурчакты ордунан качан козгоп, качан токтотушту өзүң сезип, өзүң чечкенде гана оюн чаташпайт. Дал ошондо сценаны тиктегендер сага арбалып турат. * * * Жакырчылыкты босогоңдон кууп чыгыштын кажети жок, тек гана жакырчылык жөнүндө камсанабай койсоң эле жүрөгүңдө ардайым чексиз бакыт, канагаттык пайда болот.

Аккан сууда арам жок — I

Диктант – Бу адабият дегениң деле мелмилдеп агып жаткан дайра эмеспи. Тайыз делген дайраны деле баланча тоодон башталат деп айтат. Быягынан бир суу агып түшөт дейт, тыягынан бир суу түшөт дейт, экөө палан жерде кошулуп, төлөн жерде дарыяга куят дейт. Туурабы? Ар нерсенин булагы бар, башаты бар. Адабият, болгондо да бир элдин адабияты жөнүндө сөз жүрүп жаткан соң, ошол башат жөнүндө сөз болуш керек. Кайдан чыкты? Кайда барат? Деги пайдасы барбы, жокпу? Пайдасы жок болсо анын кимге кереги бар? Ошол […]

Чала молдолор үчүн экмет

СОПУЧУЛДУК Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет, агер ооздон гана чыкса, ал куйма кулакка да сиңбейт. Ал-Сухраварди Сопу – бул күнгө табынсыз күн, ай менен жылдызга да табынбаган түн. Ал – барга көппөс, жокко чөкпөс. Абу ‘л-Хассан ‘Али ал-Харакани Сопулар какыр-чикирдин баары ташталса да кереметтин баарын өстүргөн жерге окшош. Жунайд