Африка жомогу: Отунчу  менен антилопа

Качанкы бир кезде дарак кыйып, андан отун даярдап жан баккан бир жигит  болуптур.  Ал  күчтүү, эмгекчил жана түз жүргөн жакшы адам болгондуктан көптөгөн бай кишилер […]

Ажобуз айтчу ажыдаар жөнүндө жомок

Aдамзатты акыл менен абийир гана куткарат 1. Түшүнгөн түшүнсүн, түшүнбөгөн… Төмөндө мeн сиздeргe өз сөзүм мeнeн aйтып бeрeйин дeп жaткaн элдик жөө жoмoктун нeгизин түзгөн […]

Тынчтык АЛТЫМЫШЕВ: Алтын жана аңчы

АҢГЕМЕ Жака белин жакшы эле карап, адатынча саксынып, чытырман шак өсөкөн сайдын таманы менен жүрүп отуруп, Капканын корумунун арасындагы алачыктай үңкүрүнө жаңы эле жеткен болчу. […]

Токтош АБЫКЕЕВ: «Ыр токтоткон алтын теңге»

Аңгеме десең аңгеме, жомок десең жомок… Илгери-илгери бир байдын ырдай эле берген бир ат багар малайы болуптур. Ал аттарга жем береби, чөп салабы, ырдаганы ырдаган […]