Лайли ҮКҮБАЕВА: «Осмонаалы Сыдыковдун эмгектери – баа жеткис адабий мурас»

АЛГЫ СӨЗ Кыргыз элинин туңгуч агартуучуларынын бири, санжырачы, кыргыз жазма тарыхынын негиздөөчүсү Осмонаалы Сыдык уулунун «Мухтасар тарих Кыргызиа» (1913), «Тарих кыргыз Шадманиа» (1914) китептеринин Уфа […]