Байышбекова Айданек: “Тоолор кулаганда” романы (өспүрүмдөр конкурсуна)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы”  №4 дилбаян  Кыргыз элибиздин бактысына жаралган, жүрөк канын сыя кылып кагаз бетине түшүргөн чыгармалары ааламга кулач жайып, элибиздин атын дүйнө элине тааныткан, окурмандардын сүйүүсүнө ээ болуп, эл ичинде урматка бөлөнгөн, тарыхта аты алтын тамгалар менен жазылып, артында өлбөс-өчпөс изин бадырайта калтырган атактуу улуу жазуучу — Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабызды кимдер гана билишпейт. Дүйнөнү өзүнүн калеми менен багынткан залкар жазуучубуздун калеминен жаралган көркөм чыгармалар элдин калың катмарына сиңип, кыргыз элинин адабиятына да, руханий маданиятына да көөнөргүс салым […]

Дилазык: Карагайчылар жөнүндө уламыш

Эки карагайчы — канадалык жана норвегиялык — мелдешке чыгышты. Аларга коюлган талап боюнча: эртең мененки саат сегизден баштап, саат төрткө чейин өздөрүнө бөлүнгөн аянтчада ким карагайды көп кыйса, ошол жеңүүчү болуп таанылмак. Саат сегизде ышкырык жаңырып, ар бири өз аянтчаларында ишин баштады. Алар карагайларды биринин артына бирин кулатып жатышты. Бир убакта канадалык карагайчы, норвегиялык карагайчынын токтоп калганын укту. Бул ага жеңүүгө берилген бир мүмкүнчүлүк экенин сезген канадалык эки эселенген күч менен иштеп кирди. Он мүнөттөн кийин норвегиялык ишин улантканы угулду. […]

Унутулбас сокмо жол (3-маек)

(1-МАЕК)                                      (2-МАЕК) Памир аралап, Айтматов мээрине, комидеология кээрине калган ак поезд – Мурзаке, 60-жылдардын аягында го. Сиз, Кубат Жусубалиев, Кеңеш Жусуповду шабыратып окуп аткан кез. Анда силер «атылбай калган бугудай» аз чыкчу элеңер. Партия чыгарбай атат деп койчубуз. Ошол учурда «Ак поезд» дегениңиздин үзүндүсү асмандан түшө калгандай чыга келди эле. Болгондо да «Советская Киргизияга». Партиянын көрөр көзүнө. «Ак поездди» ошондон бери Сиздин чыгармаларыңыздан […]