Эфиоп эл жомогу: Бай менен өлүм

Бир бай өлүмдөн аябай коркчу экен. Андыктан ал: “Сен мага келериңде  эскертип кой, мен даярданып алайын” деп өлүмдөн суранат, буга ажал макул болуп, экөө бул боюнча келишим түзөт. Ошондон соң бай өлүмдөн коркпой: “Алдын ала ажал өзү эскертип койо тургандан кийин коркуп эмне? Ал мага “даярдан” деп эскерткенде гана бүт күнөөлөрүмдү жууп, Кудайга тобо келтирип, одүйнөгө даярдана баштайм”,- деп беймарал жашай баштап, анын бир гана “дагы да кантип байыш керек?”- деген санаасы калып, арам да, адал да жолдор менен акча […]

Чанга-чунга

Түрк жомогу Байыркы өткөн заманда эки бир тууган жашаптыр. Алардын улуусу али үйлөнө элек болсо да бай турат экен. Кичүүсү болсо үй-бүлөлүү болуп, өзү да өтө жакыр жашаптыр. Бир мертебе кедей иниси бай агасына келет да, андан минтип сурайт: — Бүгүн жегенге эч нерсе калбаптыр, бир аз акча берчи? — Ушу сеники өттү! Иштеп, акча таппайсыңбы? Тапкан экенсиң бекер оокатты! Жетет, бүттү, эми акчадан үмүтүңдү үз!

Конкурска: Өтүкчү жигит

№4 Жомок Илгери-илгери өткөн  заманда бир   өтүкчү   болгон  экен.  Ал  кечке  ар  кимдин  өтүгүн  жамап,  эки  нандык   гана  акча  таап,  анын  бирөөнү  аялы, а  экинчисин аялы   экөө  бөлүп  жечү  экен.  Ошентип  жок  дегенде  бир  нанды  толук  жебеген  өтүкчүнүн  аялы  аны  кемирип  кесип,  акча  таппайсың  деп   кулагынын   кужурун  ала  берчү   экен.  Мына  ушундай  тагдырдан  тажаган  өтүкчү  бир  күнү   эки  нанын  аялына  таштап,  ага  айтпастан  үйүнөн  чыгып  кетет.  Арып-ачып,  өзү    ыргайдай  болгондо   жолдо  жер  айдап  жүргөн  бир  карыяга  жолугуп  калат.  Анан  ал  […]