Николай Гарин-Михайловский: Гений

АҢГЕМЕ I Шаарда жашаган, узун чачы арстандын жалындай түрмөктөшүп самсаалап, сакалы карылыктан пилдин сөөгүндөй саргайып кеткен, өлчөмсүз чоң, дардайган еврейди элдин баары билчү. Узун кемселчен, […]

Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Чыңгыз-тоого чыйыр жол

Залкарлыкты таануу да ар качан майда кадамдардан башталат… Ар кандай залкар нерсенин залкарлыгы алыстан эле көзгө айбаттуу көрүнүп, сезилип турушу да, залкарлыгын тереңине катып, байкалбай […]

Пифагор

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Байыркы грек математиги Пифагор биздин заманга чейинки VI кылымда Грецияга караштуу Эгей деңизиндеги Самос аралында жашаган. Ошондуктан аны Пифагор Самосский деп аташат. […]

ЛОМОНОСОВ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Михаил Васильевич Ломоносов 1711-жылы 8-ноябрда Архангельск губерниясынын Денисовка кыштагында дыйкандын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Өтө эле кичинекей кезинде окуганды үйрөнгөн. Аны окутуш үчүн атасы […]

АРХИМЕД

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Байыркы грек илимпозу Архимед болжол менен биздин заманга чейинки 287-жылы Сицилия мамлекеттеринин эң ирисинин борбору Сиракуза шаарында туулган. Атасы Фидий математик жана […]

А Р И С Т О Т Е Л Ь

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП  Биздин заманга чейинки  384-322-жылдары жашаган. Аристотель илимдердин өнүгүшүнө көп салым кошкон инсан. Ал шамалдын жана деңиз агымынын пайда болуу себебин түшүндүргөн, адам […]