Венера БӨЛӨКБАЕВА: Экөө

АҢГЕМЕ Аял… Эркек… Экөөнү эмнегедир көп эстейм. Бирин эстегенде, экинчисин. Экинчисин эстегенде, биринчисин. Экөө — бир асмандын алдында, бир айылда, бир арыктан суу ичип жашашкан. Бирок… Экөө — эки башка үйдө, эки башка тагдырда өмүр сүрүшкөн. Аял — көп балалуу. Эркек — баласыз эле. Аял менен Эркек бири-бирине жакшылыктарда жолугушканын көргөн да, байкаган да эмесмин. Чакырышпаса керек. Качан жамандык болгондо гана экөөнө “чакыруу” келчү. Анда да, айылдын бир пендеси о дүйнөгө узаганда… Ошентип экөө жакшылыктардан калып, жамандыктарга барып… Кара кийинген […]

Сүйүн КУРМАНОВА: Шорго малынган махабат

АҢГЕМЕ Орустарда жакшы макал бар: «Кайда барып түшөрүмдү билсем, алдыма саман төшөбөйт белем» деген. Анын сыңары өйдө-төмөн калчаган турмуш кай жакка кайыктырып барып не дүйнөнү башка салат, билбейсиң. Анүстүнө жаштыктын алдыда бир жомоктогудай керемет күтүп тургандан бетер аңды-дөңдү карабай баш оогон жакка кетмей адаты бар. Ольга а кезде Ыраакы Чыгыштагы порт шаардын четинде жашачу. Тегерете аскер бөлүктөрү, түрмөчүлөрдүн мөөнөт өтөөчү жайлары болчу. Элбир-делбир ээликкен жаш кыздардын солдаттар менен таанышмай, жылдызы келишсе андан ары достошмой адаттары бар эле. Кокус бирди-жарымы ошондой […]

Ала жипти көп аттаган эркек аялынан көп шектенет, көп кызганат

Оноре де БАЛЬЗАК (1799-1850), француз жазуучусу Кандай бийлик болбосун жашыруун кеби бүтпөйт. * * * Аялың нанды ысырап кылба дегени – демек, каптагы ундун калбай баратканы. * * * Аялдар улам картайган сайын эркектердин көңүлүнө жагыш үчүн кудайга жалынат.