Молдова эл жомогу: Поптун акылсыз уулу

Поптун уулу болуптур. Эч нерсе үйрөнбөгөн, колунан да түк келбеген акылсыз, жалкоо экен, түгөткүр. Теректей бой берип, теменедей акыл бербептир ага. Мурдун чукулап отургандан башканы билбейт. Бир күнү үйдө нан жок калып, кызматкерлердин бири жок, баары жумуш боюнча кетишкен. Поп баласын чакырып айтат: — Уулум, айланайын! Үйдө бир кесим нан калбаптыр, туз салган идиштин да түбү көрүнөт. Мобу эки алтын теӊгени ал да базарга барып кел. Бир теӊгеге нан, экинчисине туз сатып ал. Поптун уулу акчаны алып  базарга келди. Мында […]

Марий эл жомогу: Жезкемпир жана кыздар

Бир жолу үч эже-сиңди токойго кулпунай тергени барып адашып кетишет. Алар түнт токойду аралап жүрүп отуруп бир жыгач үйгө келишет. Бул үй Вувер-кува аттуу жезкемпирдин үйү болчу. Кыздар аны билбестен ичине кирип, чарчагандыктан уктап кетишет. Ушул учурда Вувер-кува келип аларды кармап алат да, караңгы бөлмөгө камап коёт. Ал кыздарды семиртип жемей болуп, жалаң жаңгак берип бага баштайт. Корккондорунан семирбей койбосун деп кыздарга жакшы мамиле кылып, күн сайын аларды эркелетип, эт алганын билиш үчүн дене-бойлорунан кармалап көрүп турат. Жезкемпирдин бул камкордугуна […]

Аман САСПАЕВ: Эски жолдо

АҢГЕМЕ Эртең мененки күн жадырап тийип турган шашке мезгилде Койсун чоң эне абышкасына кадала кетти. Самоордун керинейин үйлөп, чаң ызгыган күлдөн бети-башын тырыштырган кемпир: – Эмне деген жакшылык… Даяр немени, – деп сарай жакты карап койду. Кыязы, иш мындан да эртерээк козголгон өңдөнөт. Абышка сарайдын үстүнөн тепкич аркылуу түшүп келатты. Үстүндө желбегей жамынган кара чийбаркут чепкен, башында кыргызча шырыма ак топу. Ал жерге түштү да илинүү турган «сур жоргонун» жүгөнүн көздөй илбиди. Жашы сексенден ашкан карт, саал эңиш тартып, чебердеп […]

Ренди Гейдж «Эмнеге аңкоо, оорукчан, кедейсиң» дейт

Ренди Гейдж – өркүндөө, өнүгүү илимин 15 жыл бою изилдеп чыккан соң «Почему вы глупы, больны и бедны… И как стать умным, здоровым и богатым!» (2006 г.) аттуу китеби менен дүйнөгө дүң салган авторлордун бири. Бул автор ийгиликтин сыры жана ачкычы эмнеде экенин изилдеп, ар бир адамдын өз мүмкүнчүлүгүндө катылып жаткан түпкүрдөгү жөндөмүн ойготууга түрткү береринен шегибиз жок… Учурда чакан же ири бизнесте болобу, айтору, өз ийгилигин жарата албай келаткандарды чекеден табууга болот. А карызга батканы канча?.. Андыктан ийгилик жаратуунун […]

Алты бир тууган

Итальян жомогу Бирөөнүн алты баласы болуптур. Бешөөсү кем акыл, бирөөсү жинди экен. Мындайга ата кургур кайгырбай коймокпу. Бир күнү ал уулдарына айтат: – Шаарга барып өзүңөргө жакка буюм сатып алгыла. Бир туугандар шаңыраңдап шаарга жөнөйт. Дүкөнгө киришет. Соода кылышат. Беш кем акылы түтүгү жок мылтык алса, жиндиси түтүгү туюк мылтык алат. Мылтыктарын ийинге илет да, жол тартышат кайра. Окус эле кайдан-жайдан алты коён капыл-тапыл чыга калат. Беш коёндун кулагы тикчийет, а бирөөсү шалпаң кулак экен. Киши караанын көргөн коёндор дыр […]

Антон Чеховдун аңгемелеринен

ВАНЬКА Мындан үч жыл мурун өтүкчү Аляхинге үйрөнчүккө берилген тогуз жаштагы Ванька Жуков Ыйса пайгамбардын туулган күнүнүн алдыңкы түнүндө уйкусу качып, төшөгүнө жаткан жок. Үй ээлеринин жана өтүкчүлөрдүн иштен кийин кетишкенин күтүп, үй ээсинин шкафынан учу саргайып кеткен калем сапты сыя челеги менен кошо алып чыкты да, алдына уйпаланган бир баракты коюп, оюндагысын жаза баштады. Биринчи тамганы жазар алдында ал эшик менен терезе жакты бир нече жолу чочулоо менен карап алды да, башын төмөн ийип, үшкүрүп койду… Кагаз отургучта жаткан, […]