Эфиоп эл жомогу: Бай менен өлүм

Бир бай өлүмдөн аябай коркчу экен. Андыктан ал: “Сен мага келериңде  эскертип кой, мен даярданып алайын” деп өлүмдөн суранат, буга ажал макул болуп, экөө бул боюнча келишим түзөт. Ошондон соң бай өлүмдөн коркпой: “Алдын ала ажал өзү эскертип койо тургандан кийин коркуп эмне? Ал мага “даярдан” деп эскерткенде гана бүт күнөөлөрүмдү жууп, Кудайга тобо келтирип, одүйнөгө даярдана баштайм”,- деп беймарал жашай баштап, анын бир гана “дагы да кантип байыш керек?”- деген санаасы калып, арам да, адал да жолдор менен акча […]

Индус эл жомогу: Кыкка катылган байлык

Илгери, илгери бир кан жашаган экен. Анын биринен бири өткөн акылдуу, эр жүрөк, нарктуу үч уулу болуптур. Ошентип жылдар өтүп кан карып, уулдары тетирисинче эр жетишкенде, бийлигин бир баласына өткөрүп берип, өзү тынч жашамакчы болот.  Бирок уулдарынын кимисине кандыгын беришти билбейт. Алардын үчөө тең кан тактысына татыктуу болгондуктан эмне кыларын билбей, кеңешчилери менен көпкө чейин акылдашып, акыры алардын айткандары боюнча уулдарына көп акча берип, чоочун жактарга бир жылга жиберип, сынап көрмөкчү болот. Ошентип канзаадалар аябай көп, бирок баары бирдей сандагы […]

Аялдар мурда эмчектери менен ымыркайларды тойгузса, азыр кинопродюсерлерди тойгузушат

Жан КОКТО – (1889-1963), француз драматургу, акын  Көп кереметти чоң шаардан көрсөң, көп укмушту кичине шаардан угасың. * * * Кабанак ит кимдин колунан тамак жесе, ага тап бербейт. Сынчыларың да ошол. * * * Тарых – бул акыр аягы калпка айланган чындык. Миф – бул акыр аягы чындыкка айланган калп. * * * Сулуулук сулуулукту байкабагандарга да таасир берет. * * * Генералдар эмне үчүн аңкоо? Жалаң полковниктердин арасынан тандалганы үчүн. * * * Аялдар мурда эмчектери менен ымыркайларды […]

Дилазык: Уурдалган махабат

ПРИТЧА Кечилден сурашты: — Сиз үй-бүлө жана сүйүү тууралуу көп нерселерди айтып келесиз. Эркек-аял никеде же эркин сүйүүдө жашаганында кандай айырма бар? Кечил мындай деп жооп берди: — Нике – бул Кудай тараптан адамдар ортосундагы сүйүүнүн көбөйүшү үчүн жаралат. Бирок тилекке каршы, адамдар муну кыянаттык менен пайдаланышат. Мисалы, сиздин унааңыз бар дейли. Ал сизге кубаныч жана ыракат тартуулайт. Эгер аны уурдап алсаңыз, уурдаганыңыз үчүн жазасын тартасыз. Никеден тышкаркы сүйүү да уурдалган болуп саналат. Байлык  Илгери-илгери бир адам болгон экен. Анын […]

Сымбат МАКСҮТОВА: Үзүм ойлор

* * * Ош шаарында базарды аралап баратсам, бир киши соода кылып отурган тестиер баладан “Апаң Москвадабы?” деп сурап калганын кулагым чалды. Баланы жалт карасам, ыраңы өчө, ошол суроону уккусу келбегендей бир үшкүрдү да башын ийкей жер карап калды. Секундчалык көз ирмемде калган көрүнүш: баланын эне мээримине зар болуп турганы, сагынычтан куса болгону, балалык баео сезими менен эркелей албай, жылдардын жагымсыз өтүп жатканы, башкалардан кодуланганы, баарын, баарын анын көзүнөн көрүүгө үлгүрдүм. Өз жарандарын бага албай калган өлкөдө жашоо кандай оор […]

Ажобуз айтчу ажыдаар жөнүндө жомок

Aдамзатты акыл менен абийир гана куткарат 1. Түшүнгөн түшүнсүн, түшүнбөгөн… Төмөндө мeн сиздeргe өз сөзүм мeнeн aйтып бeрeйин дeп жaткaн элдик жөө жoмoктун нeгизин түзгөн oкуя – уккaн сaйын уккуң кeлe бeргeн, кooз, кызыктуу aдисалардын тизмeги эмeс, жөп-жөнөкөй, жупжупуну бир бaян. Бирoк, ой-кoрутунду чыгaрa билгeн aдaм үчүн түгөнбөгөн руxий мүлк, учу-түбү билинбeгeн улуу идeя. Aнын aр бир бөлүкчөсү өз aлдынчa, өтө терең мaaнигe ээ. Кaтaрдaгы oкурмaн, эң бoлбoду дeгeндe, бийлик ээлeри aдeгeндe кaйдaн, кaнтип чыгaт, aнaн кaндaй бoлуп өзгөрөт, aкырындa […]

Жовани ВЕРГА: Байлык

Которгон Урматбек НУРСЕЙИТ уулу Италиялык реалист жазуучу. Сицилиянын жашоосун чагылдырган көлөмдүү романдардын автору. “Талаа ортосундагы өмүр” (Vita dei Campi) аттуу аңгемелерден куралган жыйнагы бар. АҢГЕМЕ Жансыз деңиздин бир бөлүгү сыяктуу чалкыган Бивиеро ди Лентинини, Катания өрөөнүнүн күнгө күйгөн аңыз талааларын, Франкофортенин жашыл апельсин бакчаларын, Ресконенин козукарын бактарын бойлоп жол жүргөн жолоочу, уч-кыйырсыз жайыктарда ат арабанын аянычтуу кыйчылдак үнү менен качырлардын жал куйруктарынын кыймылы тажатып, уктап калбоо үчүн арабачы аргасыз күңкүлдөп ырдай баштаган маалда, ысыктан коюланып, көк асмандын астында чийиндей чиймеленген […]

Кеменгердин керээт кеп

Кубатбек БАЙБОЛОВ  АКСАКАЛДАН НАСЫЙКАТ  Байлык – колго кармалбаган шамал. * * * Коомдо бардыгын мыйзамга такап, мыйзам менен эрежелештиргенден өткөн коркунуч жок. * * * Кызматтан алынгандан кийин көзү ачылгандарга такыр ишенбейм.

Ой азык

Френсис БЭКОН (1561-1626) англис философу Байлык – жакшы кызматчы, бирок жаман кожоюн. * * * Кесиптик суроо менен сизди жарга такаган адам, демек, кесибиңизди ийне-жибине чейин билет. * * * Сүткор бирөөнүн адал теринен нан табат. * * * Адамдын маймылга эң окшош жери – өргө тырмышкан сайын көчүгү көрүнөт. * * * Басса-турса кантип кек алууну ойлонгон адамдын жарасы айыкпайт.