Ризван  ИСМАИЛОВА: Сыздады жүрөк кулундай ойноп туйлаган…

АҢГЕМЕ-БАЯН Бисмиллах ир-рахманир-рахийм! Сегиз жүз токсон тогузунчу жылдын рамазан айында он эки жаш курагымда Фергана аймагынын падышасы болуп калдым. Фергана – бешинчи иклимдеги (орто кылымдагы илимпоздор жер шарын жети иклимге бөлгөн жер. Күн чыгышында – Кашкар, Күн батышында – Самарканд, Күн жүрүшүндө – Бадахшан чегинин тоолору, Түндүк тарабында Отрар) жер. Ферганада жети шаар бар: алардын бешөө Сейкун дарыясынын Күн жүрүүчү тарабына жайлашып, экөө анын Түндүк жээгинде. Күн жүрүш тараптагы шаарлардын бири – Анжиан. Анжиандын төрт жыгач аралыкта Күн чыгыш-жүрүш тарабында […]

Аңкоонун жакшылыгы жамандыкка бир тең

Ооган жомогу Бир шахтын шахы өзүнүн ак шумкарын абыдан аярлап, бапестеп сүйчү экен. Бир курдай шумкар кушу учуп кетет да, бир кемпирдин чатырына барып конот. Кемпир аны кармап алып, канаттууга таңгалып карайт. Карайт да, шумкардын тумшугу ийрейип калыптыр деп ойлойт. – Ай-ай, куурагыр! Мындай кыйшык тумшугуң менен жемди кантип чокуп жээр экенсиң? – деп мизи курч бычакты алып, тумшугун түп-түз кылып жонуп салат. Куштун ийри тумшугун түзөп салганына өзү ыраазы. – Мына, – дейт, – жакшы болду, эми жемди оңой […]

Габриэль Гарсиа МАРКЕС: «Айттырып келген ажал баяны»

Повесть Аны өлтүрүп кеткен күнү Сантьяго Насор епископ келер кемени тоскону таңкы 5.30да турган. Түшүндө ал жумшак жамгыр себелеген анжир багын аралап баратыптыр, кандайдыр бир ирмемге бакытка балкый түшкөнсүдү, бирок ойгонгондо шакка конгон чымчыктар башынан ылдый чычып жибергенсиген сезимден арыла албай койду. “Ал түшүндө бак-даракты көп көрөр эле”, — деди мага апасы мындан 27 жыл мурдагы каргашалуу дүйшөмбүнүн кылт эткен кыймылынан өйдө эстей.