Сымбат МАКСҮТОВА: Үзүм ойлор

* * * Ош шаарында базарды аралап баратсам, бир киши соода кылып отурган тестиер баладан “Апаң Москвадабы?” деп сурап калганын кулагым чалды. Баланы жалт карасам, […]

Үмүт КУЛТАЕВА: Эл башчылары бирин-бирин жамандаса, алар башкарган эл кантип биригет?

Эл агартуунун отличниги (2000-ж), педагогика илимдеринин кандидаты (1990), доцент (1999), филология илимдеринин доктору (2011), белгилүү окумуштуу Үмүт Култаева менен биз бүгүн учурдагы коомдук абал туурасында […]

Эл, бийлик, мамлекет

Эл – бул талаадагы чөп, а падыша – шамал: шамал кайда ыргаса, чөп ошол жакка жапырылат. Конфуций Элди сүйүп, эл башкаргысы келген адамдын дайыма колу-жолу […]

Бекташ ШАМШИЕВ: Акын-жазуучулар бийликке кол бала

Жеке архивди аңтарып отуруп таап алдым. Бекташ байкебиз менен жакшы аңгемелешкен экенбиз. Адабиятчы катары сергек ой калчаптыр. «Кайталагандан келме бузулбайт» деп бир кезде «Де-фактого» жарыяланган маектешүүбүздү […]

Блез ПАСКАЛЬ: Кулагыбыз жалган сөзгө аңырайган каалгадай ачык

(1623-1662), француз философу  Чындык менен адилеттик – кымындай мык сыяктуу: аны кагаарда эбин таппай, барскан менен таамай мээлеп, дайыма тийбей калабыз. Эгер дадил тийсек да, […]

…Бийлик элден коркконунан — ишти теңирден тетири жасайт

Людвик БЕРНЕ (1786-1837), немис публицисти    Байрон адамзатын сүйгөн үчүн адамдарды жеккөргөн. * * * Эгерде жаратылыш мыйзамдары мамлекеттин мыйзамдарындай толтура болгондо, анча мыйзамды аткарууга […]

Бийлик канчалык тайраңдаса, анын тагдыры ошончолук опурталдуу

(1729-1797), англис публицисти, философ, тарыхчы   Реформа жасоого каражат таппаган өлкө жаңыны кой, эски реформаны калыптандырууга каражат таппайт. * * * Жаңылык киргизгенин реформа деп […]