Айнура Кадырманбетова: «Добулбас үнү өчкөндө…»

(Ч. Айтматовдун согуш темасына карата этико-эстетикалык концепциясы) Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы басымдуу орун ээлеген тематикалык багыттардын бири – бул согуш темасы. Бул тема жазуучунун «Газетчик Дзюйо», «Ашым» […]

Тилемчилик: Падыша менен акылман жөнүндө притча

Бир курдай улуу падыша акылманга кезигип калат. Сүйлөшө келгенде, акылмандын кеменгерлигине, такыбалыгына таң берет. – Ыраакым этсеңиз, сизге белек ыроолоюн, – деген падышанын тартуусуна акылман […]

Конфуций: Өзүн-өзү өнүктүрүү III

* * * Гун Сунь Чоу сурады: “Кожоюндун кандай мыкты сапаттары бар экенин суроого уруксат этиңиз?” Мэн Цзы жооп берди: “Мен ар бир сөздү талдап […]

Көп дос күткүсү келген адам бир да доско татыксыз

Фридрих ГЕББЕЛЬ (1813-1863), немис драматургу     Кудай-таала бала сыяктуу: кааласа колундагысын берип коюп, кайта тартып алат. * * * Диндин эң жакшы жери – […]

Саясат менен соодада эч качан ишеничтен чыкпа

Антуан де РИВАРОЛЬ (1757-1801), француз жазуучусу Адамдар башында бири-бирине канчалык сылык-сыпаа жакындашса, кийин ошончолук жек көрүшкөнгө чейин жетет. * * * Даанышман өз акылына, кудай […]