Акмат БОБУЛОВ: Камбаралы абам менен Мурза Гапаров экөөнүн көп окшоштугу бар эле

Кыргыз адабиятында Камбаралы Бобулов менен Мурза Гапаров деген эки бийик аска бар. Жылдар жылып, алардын карааны бизден алыстаган сайын алардын карааны кичирмек турмун, кайра улам бийиктегени бийиктеген. Мунун себеби, дагы да болсо ал экөөнүн турмушта башкаларчылап өзүнүн, тууган-туушкандарынын кызыкчылыгы, күнүмдүк үчүн эмес, түбөлүктүүлүк үчүн кызмат өтөшүп, артында опол тоодой тарбиялык таасири бар көркөм чыгармаларды калтырып кеткени болсо керек… Акмат Бобулов Камбаралы Бобуловдун аталаш инилери болуп кетет. — Акмат агай, сизди кыргыздын дагы бир таланттуу уулу, жазуучу, легендарлуу парламенттин депутаты, кыргыз […]

Бейшенбек БЕКЕШОВ: Ишеним

Чындыкка карай жол өтө татаал болот. Айрыкча бир нерсеге көзүң жетип ишенүү үчүн далилдериң аз болсо, бирок токтоосуз чечим кабыл алуу талап кылынса, мына ошол жерде чыныгы адамдык баам-парасат иштейт. Менин өзүмдүн да Хашим табыпка болгон ишенимим оңой келбеди. Дүйнөнүн жүздөгөн илим изилдөө мекемелери миллираддаган долларлык лабораториялары менен жеңе албай жаткан рак илдетин тоодон эми эле тоголонуп түшкөнсүгөн бир мыкырайган кыргыз жок кылып жатыптыр дегенге чынында эле ким ишенет? Ошентсе да Кудайдын буйругу жок кумурсканын буту сынбайт. Керектүү учурда керектүү […]

Лао-цзы: Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан

Бардыгын жеберине жеткире түшүнөм деген адамдын билими тайкы. * * * Баарына жөндөмдүүмүн, баарын түшүнөм деп түр көрсөткөн адамдын жөндөмү да, билими да болбойт. * * * Үн катпаган адамдын билими терең, бакылдаган адамдын билими тайыз болот. * * * Билимге терең каныккан адам кан төгүүгө барбайт. * * * Башкаларга үн-сөзсүз, ишаратсыз таасир эткен адамга эчким теңдеш болалбайт. * * * Билимдүү болсо да бирок билимдүүсүнбөгөн адам – баарынан бийик. Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан. […]

Улукмандан улуу кеп

  Ибн Сина АВИЦЕННА (УЛУКМАН) (980-1037), перс даанышманы, дарыгер, математик жана акын Бакытын баалай албагандын шору арылбайт. * * * Эгерде жакын досум душманымдын босогосун шыңаарлап жүрсө, аны экинчи жаныма жуутпайм. Андай дос шербетке аралаш уу же бүксүгөн тарпка конгон чымын сыяктуу коркунучтуу жан.