Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Жатакана

Өзүм КАСИнин жатаканасында жашайм. Бирок дербиштей болуп баардык жатаканаларды кыдырып кетмейим бар. БГУнун жатаканасынан досторду таптым. Рахат эжей жетектеген «Шоокум» деген адабий ийрим бар эле. […]

Ли Бай: Атак-даңктын, байлыктын не кереги, токтотсом дейм убакытты мен эми…

Абалап иттер, суу жылжыйт, Шабдаалылар жамгырга сугарылган. Токойдон сейрек көрөсүң марал, бугуну, Коңгуроо үнү бийиктен эми угулбайт. Көгүлтүр туман артынан бамбук бой керет, Шаркыратма чокуларга […]

Олжобай ШАКИР: Журналистикага жолумду ачкан окуя (1-баян)

ЭССЕ Булактын көзү бар. Жылжып аккан салаа-салаа ар булактын суусу дайрага кантип барып кошулуп каларын билбейт. Мен ошондой болгомун. Турмуштун агымына батпай, ташкындап турган учурум. […]

Жигитов менен Абдуразаков тууралуу Нуралы Капаровдун эскерүүсү

«Кандай гана полемика, талаш-тартыш маселе болбосун Салижан Жигитовдун оппонентинен жеңилгенин көргөнүм жок. Билимдүү, чечен, чынчыл Салижан агадан көптөр жалтайлап качып турчу. «Кың» десе баса калмай […]

Веслав БРУДЗИНЬСКИЙ: Коркок коён күлкүлүү, баатырсынганы андан бетер

Пьер ДАНИНОС (1913), француз жазуучусу  Жашоодо бири ашкере узун, бири ашкере чолок сүйлөйт. Ток этер сөз драматургдарга гана дайын. * * * Түшүнбөйм, адамдар театрга […]

Кеңеш ЖУСУПОВ: Сербейген кыргыз Сократы

Мен да Салижан Жигитов менен замандаш, калемдеш, курбу болгонума сыймыктанам. Аны менен ынак болгонубузга, адабиятка бирге келгенибизге жарым кылымдай мезгил өтүптүр. Ошондон бери аны «Саке» […]