Азиз НЕСИН: Торос желмогузу

БИРИНЧИ КӨШӨГӨ ЭКИНЧИ КӨШӨГӨ Үчүнчү көрүнүш Милиция бөлүмү. Сол жакта комиссардын бөлмөсү, оң жакта ага алып баруучу коридор. Коридордун дубалында өрт өчүрүүдө керектелүүчү буюмдар: кызыл боёк менен боёлгон чакалар, керки, күрөк, илмек, өрт өчүрүүчү түтүк, оролгон аркан биринин аркасында бири тизилип турат. Ным жана кир коридорго абажурсуз кичинекей лампанын күңүрт жарыгы тийип турат. Парда ачылганда Нури коркуп, далбастап коридордо тегеренет. Бир нече жолу “Комиссар” деген жазуусу бар эшикке жакындап, кирүүгө камданып, бирок кайрадан артка кайрылат. Бул учурда аны аркада турган […]

Кырк калп

Түрк жомогу Качандыр бир мезгилде падыша жашаптыр да, анын үч уулу болуптур. Ошол падыша өмүр күнү аз калганда уулдарына мындай керээз айтыптыр: — Уулум, — дептир эң чоң баласына кайрылып, — сары чач, көзү көк адам менен дос болбогун! Ушинтиптир да атасы ага бир сандык алтын, анан ат бериптир. — Сен, уулум, — дептир ортончу баласына,- сакал-муруту жок көсөө менен алака түзбөгүн! — Анан ага нокто берет.