Евгений ВИНОКУРОВ: Канатсыз поэзия болбойт

«Канат неге жаралганын унутпасын ылайым». Ф. ТЮТЧЕВ Канатсыз поэзия болбосун биздин мезгилде унутуп коюшту, акындар «канат неге жаралганын» жадынан чыгарды. Азыркы акындардын ырлары жерден боорун көтөрө албайт, турмуштун майда-бараттарынын туткунунда калган, «учалбайт», канаты кыркылган куштай кара жерде сойлоп жүрөт. А ырдын түпкү насили адам рухун көтөрмөлөп, көккө алып чыгуу эмеспи. Бир кезде Бодлер акындарга кайрылып, минтип жазган: «Сенин калдайган канатың паска түшүрүп, караламан калк катарына батырбайт, митаамдардын «мыйзамына» баш ийбейт» («Альбатрос»). Арийне азыркы айрым акындар поэзиянын асыл наркына жат экендигин […]

Төкмө ырчылардын дымагы жана сынагы (4-макала)

1-МАКАЛА           2-МАКАЛА       3-МАКАЛА 2005-жылы күзүндө Арстанбек Буйлаш уулунун 180 жылдык мааракесине арналган төкмө ырчылар айтышын жыйынтыктоого келгенде да талаш-тартыш ырбап барып басылган. Калыстар курамында кара кылды как жарат деген С.Жигитов, Б.Жакиев, Б.Алагушев, Д.Сарыгулов сындуу кадырлуу аксакалдардын чечимине нааразы болгон чоң топ филармонияны тегеректеп опузага алган окуяны уюштуруу тобу гана бас-бас кыла алган. Башбайгеге Нариман Түлеев жеңил авто-унаа коюп, бирок чоң айтыштын экинчи айлампасынан нарындык төкмөлөр финалга чыкпай калганы үчүн теңиртоолуктар омуроолоп: «Күйөрмандар филармония […]