Анаксимандр

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Байыркы грек философу Анаксимандр Милетский б.з.ч. 610-546-жылдар ченде жашаган. Милеттен чыккан. Ал алгачкы грек философу, «жети акылмандын» бири Фалестин шакирти. «Табият туурасында» […]

Ааламдын жаралышы жөнүндө уламыш (Гурон уруусу)

Индейс жомогу Илгери дейт: суу болуптур, кара жер балбан жок экен анда. Жайкалып-чайпалып жаткан деңиз экен баары. Жан-жаныбарлар гана жашаптыр. Канаты бары көктө кайкып, канатсызы […]

Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле

«Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Абдыкерим МУРАТОВ Мевлана Жалилиддин Руми ээси таштап кеткен итти үч күчүгү менен таштай албай, аларга узак жол басып тамак-аш […]

Балдар адабиятынын классигинен…

Жаныбарлар дүйнөсү Кылымдардын кыйрында, Он миң, жүз миң жыл мурда Санжыргалуу жер үстүн Айлантышып тургунга: Келемиштер, кериктер, Арстан, бөрү, эликтер, Жолборс, илбирс, куландар, Кескелдирик, жыландар,