Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Айгыр согуш

АҢГЕМЕ  Айылдын аягында жашагандыктан, аңызга түшкөн үйүр-үйүр жылкыларды бири-бирине кошуп жибермей “эрмегибиз” бар эле. Жайлоодон жаңы түшүп семиздигинен кутуруп турган айгырлар тытышып жатып калат. Кызыгыбыз ошол. Жылкы баласы — малдын асылы. Кээ бир айгырлар канча кошсоң да бир кишенеп бээлерин чогултуп бизге жеткирбей кетет. “Мал аласы — сыртында, адам аласы – ичинде” демекчи, кай бири бээсин тарттырганына арданып, кызыл-жаян кан болуп согушат. Анан жашыраак айгырларды үйүр басып калган карт айгырлар татырактата кубалап жиберип, үйүрүн тартып алат. Кээде жаш айгырлар жаштыгына […]

Ралф Уолдо ЭМЕРСОН: Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн

(1803-1882), америкалык жазуучу  Менин кечки меймандарым саатка карабаса да, сааттын канча болгонун кабак-кашымдан сезүүгө тийиш. * * * Жаратылыш бир нерсе жаратарда генийди жаратат. * * * Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн. * * * Биз укум-тукумдагыларыбызга караганда замандаштарыбыздын кыялын көбүрөк тартабыз. * * * Коом – бул айыкпагандардын ооруканасы. * * * Жакшы билимдин шоораты – терең ойлорду да жөнөкөй тил менен жеткирүү. * * * Мектепте, университетте эмнени окусак, – ал билим эмес, тек, билимге болгон […]

Булак башын булгаба 

Байыркы Элладада б.з.ч. 624-548-жылдары жашаган философ, математик Фалес Милетский суу бардык нерселердин материалдык негизин түзгөн башталгыч (алгачкы) зат деп эсептеген. Ал эми көрүнүктүү немис физиологу Эмиль Дюбуа Раймон “Жашоо – бул жандуу суу” деген. Чынында эле бардык жандуулар жана өсүмдүктөр негизинен суудан турары белгилүү. Алсак, бадыраңдын 95, капуста менен сабиздин 90, алма менен алмуруттун 85, картөшкөнүн 80 пайызы жалаң суудан турат. Биз адамдар деле өсүмдүктөрдөн кем калышпайбыз. Анткени биздин булчуңдарыбыздын 77, өпкө менен бөйрөгүбүздүн 80, нерв ткандарыбыздын 84, мээбиздин 85 […]

Адеп аңгемелери: Жан-жаныбарга мамиле

«Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Абдыкерим МУРАТОВ Мевлана Жалилиддин Руми ээси таштап кеткен итти үч күчүгү менен таштай албай, аларга узак жол басып тамак-аш ташып турган. Атүгүл бир мертебе аны сыйлап Эмир Парвана күмүш идиште тамак алып келгенде, ал болсо бул күмүш идиштеги тамакка мага караганда мына булар муктаж болуп турат деп, ал идишти иттердин алдына коюп берет, Эмирдин адамдары күмүш табактарды алайын десе да болбой, иттерди адамдардан артык сыйлайт. Эмир Темир эң бир сүйүктүү жана ишин улантуучу небереси […]

Абдыкерим МУРАТОВ: «Жаратылыш – жан досум»

Шиңгил аңгемелер ГҮЛ Эй, розалар – ачылмай да, соолумай, Жүргөн желден бүрүң түштү оорудай. Бажырайып турбадыңар бир апта, Көңүл сынды, көрктү мүшкүл тооруду ай. (Омор Хайям) Бул – гүл. Биз жашаган жарыктыкка чыгып келүүгө ашыгып, гунчалары акырын ачылып, биринчи жолу күндүн нурун сүйдү, ошол нур, ошол тап жакты баарынан.

Ой азык

Френсис БЭКОН (1561-1626) англис философу Байлык – жакшы кызматчы, бирок жаман кожоюн. * * * Кесиптик суроо менен сизди жарга такаган адам, демек, кесибиңизди ийне-жибине чейин билет. * * * Сүткор бирөөнүн адал теринен нан табат. * * * Адамдын маймылга эң окшош жери – өргө тырмышкан сайын көчүгү көрүнөт. * * * Басса-турса кантип кек алууну ойлонгон адамдын жарасы айыкпайт.