Үч биртууган

Корей жомогу Бул дүйнөдө үч биртууган жашаптыр, алар женьшень[1] казып байымай болушат. Анан алар тамыры далай тереңдикте өскөн женьшенди өлүп-талып казып алышса, үчөөнүн тилеги кабыл болмок экен. Тамыр казылган соң улуулары өз ара сүйлөшөт: – Кичүүбүздү өлтүрөлү да, анын үлүшүн экөөбүзгө бөлүшөлү.