Чоюн ӨМҮРАЛЫ: Ата Журт коркунучта!

Түптү түргөн Учту кармайт. Кыргыз накылы «…практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями».  К.Маркс  «Бир «один хороший, умный и хитрый еврейдин» колу менен бүтүндөй бир мамлекетти кандайча ичтен иритип, багытын буруп кетишкени тууралуу ажайып тамсилди кыргыз тарыхчылары илгери-кийин (дагы кечигип!) иликтей жатышаар… «Теңирчиликтен»

Атажурт коркунучта: Жыгачты кыйган балтанын сабы жыгач!

Кезинде А.Акаевдин реформаторлорунун бири Бекболот Талгарбеков «Жерге мамиле фундаменталдык философиялык жана дүйнөнү кабылдоо мүнөзүнө ээ» деп сөздү алыстан баштаган. Түркөй адам чын эле үркөөр сөз. Ар жагын мындай улайт: «рыноктук экономикалуу укуктук өлкөлөрдө жарык дүйнөгө келген эркин граждандар үчүн жерге болгон жеке менчик укугу кудай менен табият адамга берген жашоого жана эркиндикке укук сыяктуу эле кадыресе укук… (КТ». 14.12.93) Сөздү Көктөн баштаган ал бизде да жер рыногун киргизмейин цивилизациялуу (?) рынокко ээ болбойбуз деп абсолют бүтүм чыгарат. Бул багытта башкы […]

Акыл азык

Агер шалаакы болуп, жаманчылыкка өзүң илээшип жүрсөң, башыңдан бактысыздык кетпейт, бакытты сурай да албайсың. Тагдырды алпештөө мааниге ээ эмес, аны барк албай койгондон балээ болуп деле кетпейт. Мо-цзы Агер Асмандын каалаганын мен аткарсам, Асман дагы менин каалаганымды аткарат. А менин каалаганым – бакыт жана бакубаттык, жек көргөнүм – бактысыздык. Мо-цзы