Жыргалбек КАСАБОЛОТОВ: «Тулпар тушунда»

ПОЭЗИЯ Артымдагы милдеттерим такымдап, Алдымдагы асыл максат закымдап, Баскан жолдон башка тарап көрүнбөй, Барчусуна баратамын жакындап. Кээде карап Күн төбөдөн тийгенин, Кээде байкап түндө чырак күйгөнүн, Айтор, эптеп аман чуркап келатам Арасында айланкөчөк дүйнөнүн.