Жылкычы ЖАПИЕВ: Короз эмне үчүн кыйкырат?

ЖОМОК Бул илгери-илгери болгон экен. Ал убакта деле күндүзү асмандан Күн нуру чачырап, түндөсү миң-сан жылдыздар жыбырап, Ай каалгып жылчу экен. Анан күн менен түн […]