Мо-цзы: Өрнөктүү адамдын мээнети суу менен абага сиңип кетпейт, элге сиңет

Жакшы жаа оңой керилбейт, бирок анын жебеси бийик учуп, терең сайылат. Жакшы тулпарга араба чегиш кыйын, бирок ал оор жүгүңдү алыскы жолго жеткирет. Арийне кашкөй талант да таамай баасын алышы кыйын, аны эң мурда даанышман таанып, таланттын кадырын падышага чейин жеткирет. ♦ ♦ ♦ Азиз адамга «акак таш» же «таш көмүр» дегенди айттырсаң айтат, бирок бул экөөнүн түсү кандай экенин сурасаң айырмасын ажыра албайт. Анткени ал акак таш ак, таш көмүр кара болорун өмүрүндө көргөн эмес. ♦ ♦ ♦ Эптеп […]

Болгар жомогу: Ач көздүк жакшылыкка алып келбейт

Бир жигит базарга жумуртка сатканы жөнөдү. Жумуртка салган себетин таягынын башына илип, ийнине арта салып көтөрүп алды. Ошентип жигит жол тартып келатып кыялга алдырып, минтип өзү менен өзү сүйлөшө баштады: — Мына мен үч жүз жумуртка алып базарга баратам. Булардын ар бирин бир сомдон сатсам үч жүз сом болот, а эгерде жолум болуп эки сомдон сата алсам — алты жүз болот. Ал акчага чоң чочко сатып алам. Аны мен жарым жыл, жок үч ай бакканымдан кийин татынакай он эки ургаачы […]

Манфред КИБЕР: Лупс

Немисчеден которгон Адилет ШАДЫКАНОВА АҢГЕМЕ Лупс мырза деген таранчы болуптур. Аялын болсо Лупс айым деп аташар эле. Аялдар күйөөлөрүнүн атына жараша күйөөлөрүн карап өздөрүн түздөшөт эмеспи. Жаз айы эле. Лупс айым уясында жумурткаларын басып отурган. Аңгыча Лупс мырза жем алып келип калды. Анан ал уянын кырына барып конуп, жаркырап тийип турган күндү карап, күн чубактап отурду. «Адамдардын айтуусуна караганда, таранчылар урушчаак жана уятсыз болушат» деп ойлоду Лупс айым, “антип алар эркек таранчылар жөнүндө айтышса керек. Мындай сапаттарды мен күйөөмдөн көрө албадым. […]

Түлкү менен күйкө

Шотланд жомогу Арык жээгиндеги жылуу таштын үстүндө күнгө кактанып отурган күйкө аркасынан бугуп келаткан куу түлкүнү байкабады. Түлкү шап секирди эле, үргүлөп отурган күйкө ач тырмагына илинди да калды. – Мени жебечи, Түлкү! – күйкө жалбарып жиберди. – Мени бошотсоң, мен сага өзүңдүн башыңдан да чоң жумуртка тууп беремин! Түлкү оңой эмес чымчыкты кармапмын деди. Бул өзгөчө канаттуунун жумурткасына кызыгып калды. Жумурткадан чыгар балапанга сук артты.

Аман САСПАЕВ: Сарала ит

АҢГЕМЕ Мурда дайыма көрүп жүргөн, кадимки бир Сарала иттин өмүрү кийинки күндөргө чейин эсимде сакталып, көп ойлорду туудурду. Жандуулардан бул өңдүү жүүнү бош, өзүнө кайдыгер караган немени аз кезиктиребиз. «Дүйнөдөгү ар бир нерсе жашоо үчүн күрөшөт» дейбиз. Андай болсо анын жашап жүрүшү да күрөшсүз болбоого тийиш. Бирок Сарала иттин жашоосу андай эмес. Мени да, башкаларды да ойлонто турган нерсе ушул Сарала иттин тирүү кезинде «ау» деп бир ирет үргөнүн же бирер аял короосунан кууп чыкканда, бөйрөгүнө тийген муштумдай таштын зардабынан […]