Айнура КАДЫРМАНБЕТОВА: Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы трагедиялуулук

Жашоо – күрөш. Адамдар күндө эле өз чындыгы, өз идеалдары үчүн кызыл чеке болуп салгылашка түшүп жатпаганы менен күнүмдүк турмуш агымы билинбеген кичине жана чоң […]

Бери кара: Акылдуу падыша жөнүндө притча

Өткөн бир заманда өтө акылман, өтө такыба падыша жашаган экен. Ал өз кара жанын багууга да казынадан бир тыйын албагандыктан – күнүмдүк тирилиги үчүн ыйык […]

ГЛУШКОВ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Орус математиги, кибернетик, эсептөө техникасы менен башкаруу системасы боюнча илимпоз Виктор Михайлович Глушков 1923-жылы 24-августта Ростов-на-Донуда туулган. Донбасстагы Шахты шаарында чоңойгон. 3-класста […]

ВИНОГРАДОВ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Орус математиги Иван Матвеевич Виноградов 1891-жылы 14-сентябрда Великие Лукиге чукул Милолюб деген айылда (азыркы Псков облусу) туулган. Атасы дин кызматкери болгон. Энеси […]

Орто кылымдагы Орто Азия жылдыздары

Көп кылымдар бою короолош, жери танапташ чыгыш элдери бири-бири менен жуурулушкан алака-катнашта, тыгыз байланышта жашап келишкен. Алар тектеш түрк тилинде сүйлөп, ар кандай кыйынчылык-кысталышта бири-бирине […]