Конкурка: Тилмеч козу (№1)

Маараганын козунун Чечмеледи Самарбек: – Орусчалап чакырат, Апакесин  «Ма-ма» деп! КЫШТА Аяздуу кыш кычырап, Ичиркентти бүт баарын. «Үшүбөсүн» деп ойлоп, Китебимди тыштадым. МАЙРАМДА Майрам күнү Орозбек, Онго чейин уктады. Күрөң аюу сыяктуу, Түнт чээнден чыкпады. УЛАКБЕК Алты жашар Адилет, Абдан кызык кеп айтты. Эчкисинин улагын, «Улакбегим» деп айтты. ПИЛТАЙ Кандай сонун тамаша, Ким угуптур мындайды: Айтор, пилдин баласы «Пилтай» болот турбайбы?! ЭСИ ЖОК Досторумдун ичинен Эмилбектин эси жок. Үйдө калып китеби, Күндөлүктө «беши» жок! СҮРӨТЧҮ Ак барак  таппай Каныбек, Колуна […]

Ээсин тапкан ит

Бурят жомогу Тайга деген жер болот. Токойлор, жыш дарактар, карагай-кайыңдар, бадал-черлер. Анан өтө көп жан-жаныбарлар. Ошол Сибирь жактарда андай чексиз аймактар көп. Бир кезде кыргыздар да аерлерде жашаган дешет. Ал эми бурят эл жомогу мынтип айтылат. Ошол жерди турак кылган бир ит илгерки замандардын биринде өзүнчө ойлонуптур: «Жалгыз жашаган жанга батты. Эң эле тайбас, тартынбас, күчтүү жаныбарды табайын да, ошого дос болоюн, анан ошону менен түбөлүк жолдош катары күн өткөрөйүн». Ошентип ит дос издеп токойго чыгат. Биринчи болуп коркок коёнго […]

Өзүбек АБДЫКАЛЫКОВ: «Эки бит»

АҢГЕМЕ Күнүгө эки маал, айрым күндөрү үч-төрт маал ишке өтчү ичке жолдун оң жээгиндеги элүү тогузунчу, алтымышынчы жылдарда эскиче салынган чакан ак тамдын алдынан бүгүн да өтүп баратып, бала кездеги бир окуя эмнегедир эсиме түштү. Турмушта качаңкы өткөн окуялар эсиңе түшчү кезеги болот көрүнбөйбү. А бүгүн эмнегедир күнүгө өтүп жүргөн жолумдагы  бул  тамды  кайта-кайта  карап,  бир  чети  кайрылып  өмүр жолуңдан бир саат, бир минута да алдыңдан чыгып жолукпаган балалыгым кадимки кинодогудай көз алдымдан тизмектешип өтүп жатты… Анда мектепке кирелек кезим. […]

Кузгундар эли

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ (Бригадир Кулжанбектин аңгемелеринен)  Байыркы сөз — байоо сөз. Бул байыркы сөз болсо керек. Биз уккан эмеспиз. Көрүп жүрөбүз. Кузгундарды көрүп, билип жүрөбүз. Сагымбай кузгундарга, бүркүттөргө көп карачу дешет. Эми бир жолу карап отурат. Мүрзөсү жалгыз. Эч ким барбайт. Эч ким мүшайт кылбайт. Жамбашынан шаркырап булак агат. Жаткан жеринен угулуп турат. Бугудай болуп жалгыз, бузулбай турат. Кара Тоодо. Айтса, бардым дебедиңби… Биз барып турабыз. Кыргыздарды ушинтин айтыптыр дегениңен улам эстеп атабыз. Булар бир ажайып куш. Кээде дарылыкка атып алам […]