Сараңдыктын жазасы

Бурят жомогу Бир жылы жазында кедей киши токойдон отун даярдап аткан. Кокусунан эле чыгыш жактан бир күкүк учуп келди да, дарактын башынан үн чыгарды: — Күн чыгыш таманга барсаң бир бийик тоо бар, ошол тоонун чокусунда чоң өгүздүн башындай алтын жатат… Аңгыча түштүк жактан башка бир күкүк учуп келип, ал да баягы дарактын башына чыгып, минтип сайрады: — Түштүк жакта бир кедейдин аялы ооруп атат. Анын үйүнө эки жылдык торпоктой чоң кара коңуз уя салып, ошол тиги аялдын канын соруп […]

Тоголонгон токоч

Белорус жомогу Кыштакта эки абысын токоч бышырат, жегенге даяр болордо «токоч кимибиздики» деген эки катын кыжыңдаша кетет. Тигиниси да, мунусу да токочту бөлүшкүсү келбей, өзү ээлик кылмак болот. Бири чыгат: – Токоч меники! – Каңкылдаба, меники! – экинчиси аңкилдейт. – Мен да бышырдым, токоч меники! Экөө чачташар болуп калганда не болду дебейсиңерби? Токочтун буту пайда болду, мына анан көмөчтандан секирип түшүп, тоголонуп жөнөдү. Токоч тоголонуп тоголонуп качып, түлкүнүн үстүнөн секирип өттү. – Йе, токоч, кайда качасың, кайда шашасың? – шилекейин […]

Ырысбай Абдыраимов: ырлар

САРЫ ЧЫРМООК Табият билбей жаратып койгонбу? башка чөптөй сары чырмоок да ойгонду. Бийик өскөн чөп, даракты көралбай, же аларга түшүм, бой жактан жеталбай, көзү күйүп, бой узартканы козголду. Турса да борпоң жер, көңдө дамамат, өзүн ашкан акылдуу, бөлөктөрдү нөл санап, башкаларга тээ бийиктен карайт.