Жек ЛОНДОН: Мексикалык

АҢГЕМЕ I Анын өткөндөгү өмүрүн эч ким билчү эмес, ал жөнүндө Хунтанын[1] адамдарынын кабары таптакыр жок болчу. Ал алардын «кичинекей табышмагы», «улуу патриоту» болчу жана Мексикадагы болочок революциянын жолунда алардан кем эмес өз алдынча аянбай иштеп келген жана эмгек сиңирген. Мунусу бат эле көзгө көрүнө койгон жок, анткени — Хунтадагылар аны жек көрүшчү. Алардын чогулган үйүнө адеп кирип келгенде бардыгы тең аны Диастын[2] жалданма тыңчыларынын бирөөбү деп шектеништи. Кошмо Штаттардын граждандык жана согуштук түрмөлөрүндө канча жолдоштор капаста жатат дейсиң! Алардын […]

Эл башчы жөнүндө притча

Падыша бир курдай көптү көргөн аксакал кеңешчисинен сураптыр дейт: – Төрөлөрүбүздүн ичинен өлкөбүздүн өзүнчө бөлүнүп калган аймагын кимге башкартсак? Бул милдетке дайындалган адам өз милдетин кынтыксыз аткарган чынчыл болсо дейм. Кеңешчи ойлонуп отуруп, падышанын каарынан жалтанбаган аскер адамынын ысымын атайт. – Бу эмне деген кеңешиң?! – дейт кабагына кар жааган падыша, – ал менин душманым экенин билесиң го?! – Уулуу урматтуу, Сиз «ким менин душманым» деп сураганыңыз жок, «өз милдетин кынтыксыз аткарар чынчыл адам» ким экенин гана сурадыңыз, – деген […]

Притча: Адилеттүү падыша

Мыйзамдары өтө катаал, а падышасы абыдан калыс жана чынчыл бир өлкө болуптур. Мыйзамда кылмыштын кайсы бир түрү – эл алдында камчы менен сабаган жазаны колдонуу экен. Бир күнү так ошондой жазага падышанын өз энеси кабылат. Эл ичинде ар кандай уу-дуу кеп учат. Бири айтат: «Падышабыз энесин абыдан урматтачу эле, андыктан өз энесин жазалатууга жол бербейт». Бири айтат: «Падышабыз кара кылды как жарган калыс го, эми да мыйзамга каршы иш кылуусу эч мүмкүн эмес». Мыйзам аткарылчу күн да келет, падышанын энесин […]

Жантөрө САТЫБАЛДИЕВ: Бизде өкмөт башчылар дайыма садагага сары улактай чабылат (2-маек)

«Элиңе адилеттик кааласаң, чыныгы ниетиңди төшөп, кеменгер адамдар менен тилектештикти чыңда. Арийне, адамдардын табият буюрган көрөңгөсү аралашканда гана ошол коомдо ар дайым жалпы кызыкчылык жаралат». Клод Андриан ГЕЛЬВЕЦИЙ Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жантөрө Сатыбалдиев менен болгон маегибиздин уландысы… – Жантөрө Жолдошевич, бу сапар да күздө болор президенттик жарышка аттанган сүрмөтоп саясатчылар оголе арбын экенине Сиз кандай карайсыз? – Эң жаманы ушуга келип калдык. Бул эми жапайы капиталисттик көрүнүш десек туура болобу дейм. Чын-чынында муну саясый атаандаштык дегенге да болбойт, жөн […]

Олжобай ШАКИР: Топ башкарар толтура азамат бар, эл башкарар кимиси?!

Кырк чороң барбы, кыргыз? «Төбөл болуп туулуш керек. Бул жазуучулук же пайгамбарлык касиеттей эле сейрек касиет. Мен дайыма кайталайм, эл кайсы бир убакытка чейин чоң жазуучусуз деле жан сактай берет, а чыныгы журтбашысыз жок болуп кетет». Тимур ЗУЛФИКАРОВ Байыркы кытай даанышманы Мо-цзынын: «Тоо ылдый шарылдаган агын суулардын чоңу да, кичинеси да бирине-бири жийиркенбей кошулган үчүн улуу дайра, улуу өзөнгө айланат» деген философиясынын өзөгү улутту улуулукка үндөп турган жокпу? Майда-майда агын суулардын шары акыры улуу дайрага айланган сыңары биз эмнеге улуу […]

Цесарка менен короз

Мадагаскар жомогу Мурда цесарка менен короз асманда жашаган дейт. Экөө бир күнү туакты бирге ичишет. Акыры ичерге эч нерселери калбаганда цесарка корозго деп турганы: – Барып дагы таук апкелчи! – Кичүүдөй болуп өзүң эле барып келсең, – короз кекеңдейт. Экөө кыжыңдашат: кайсынысы улуу, кайсынысы кичүү экенине бирин бири ынандыра алышпайт. Экөө анан бул чырдын чын-төгүнүн териштирүүгө Күнгө барышат. – Жерге түшкүлөчү. Менин деңизден жогору көтөрүлгөнүмдү кимиң биринчи көрөр болсоңор, улууңар ошол болот, – дейт Күн. Экөө эмне кыла алышмак, жерге […]

Бери кара! Наам деп жүрүп өлгөндөр көбөйүүдө…

Эй! Вы там, наверху!  Биз бүгүн рухий жакырчылыкта жашап жаткан элбиз, бирок оңду-солду таратылган мамлекеттик эбегейсиз сыйлык-наамдар толтура. Андан сырткары билимсиздин далайы доктор, профессор, академик болуп алышканына сиздин баамыңыз кандай? — деген меселенин тегерегинде «Коом жана Мен» сайты илим-билим, чыгармачыл чөйрөдө жүргөн инсандар арасында атайы сурамжылоо жүргүзүп көрсөк, жооптор мамындай болду:

Жолдош ТУРДУБАЕВ: «Сыйлык, наам сый-урматты арттырса…»

«Учу-кыйырсыз асманда каалгый учкан айры куйрук сөөк көмүүгө бараткандарды баштаган төөчөн кишинин төшүндөгү жалтырак нерселерди көрүп таң калды». Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романынан Бул темада жазарда эки мисалды эстедим. 1) Узак жылдар бою ушул жупуну, бирок жооптуу кесипти аркалаптыр. Бир айдай иштешкенде анын өз милдетине жоопкерчиликтүү мамиле жасаганын көрүп, ыраазы болгонмун: ар бир сөздүн, сүйлөмдүн эле эмес, бүтүндөй тексттин кемчилигин дароо байкайт, өзгөртүү сунушун редакторго айтмайынча жаны тынчыбайт. Гезит даярдалып бүтпөй кечиккенде, түн ортосуна чейин редакцияда кармалып жүргөн учурлары […]