Нууман СААЛИ: Жакшы сөз

АҢГЕМЕ Гүлсанавар ал кишиге болгон бир өтүнүч-арыз менен кайрылып, аны менен баарлашкан жарым сааттан кийин тап-такыр башка бир маанай менен үйүнө кайтып баратты. Көкүрөгүн көп жылдар бою кара тумандай ныгыра каптап басып, көңүлүн күңүрттөнтүп чөгөрүп, чүнчүтүп келген кыжаалат абалдан куткарып салганына кубанды. Заматта бардык өксүктөн арылгандыгы ышкысын термеп, эңги-деңги жээликтирди. Ал көчөдө шагдам басып, көкүрөгү толо ашып-ташкан толкунданууга чулганып, ичинен өзү менен өзү сүйлөшүп баратты: «Менин да сөзүмдү кунт коюп, киши катары угуп, маани берип, көңүлүмдү көтөрүп, камкордук көрө турган […]

Кан күйгөн согушта

Каныбек ИМАНАЛИЕВ ГЕНИЙ ЖӨНҮНДӨ БАЛЛАДА …Артыбызда Москва! Бир кадам да артка чегинүүгө акыбыз жок. Мына ушундай ураан менен казак жана кыргыз жергесинен келген эр жүрөк панфиловчулар Москванын Дубосеково разъездинин жанында өлбөс-өчпөс эрдигин көрсөтөөрдүн алдында ал жерде Саякбай болуп, Манас айтып, рух дем берип кайткан. …Кыргызстандан фронтко атайын өнөрпоздордун делегациясы келип, белектерин беришти. Жылуу чыптама, калың жумшак мээлей. Андан башка кыргыздын боорсогу, чучук, казы-карта, эт. Минтип кан күйгөн согуш болуп жатса да кыргыз меймандостугунан, наркынан жанбайт экен го. Тылдагы келин-кезектер, энелер […]

Биринчи устат

Каныбек ИМАНАЛИЕВ ГЕНИЙ ЖӨНҮНДӨ БАЛЛАДА  (Уландысы) Элдик адамдар менен кездешип, айылга келип жүргөн Жакшылык деген ырчыдан үлгү алгын деп чоң энеси насаат кебин айтат. Жакшылык деген ырчы чап жаак, чара баш, ар бир сөзү орундуу, эң таттуу адам эле. Кеби бычак менен чыртылдатып тилгендей курч. Тартынбай сөз сүйлөп, талыкпай ырдаган, таамайлап жөндү сындаган сынчы да экен. Оозун ачса эле адам жадагыс сонун сөздөр куюлуп турат. Отурганы очоктой, ажары айдай төгүлгөн, ар бир сөзү менен элди кубандырган, элдин шайыры, булбулу, кабак […]

Гений жөнүндө баллада

Замандашыбыз Каныбек Иманалиевдин бул эмгегинде «ХХ кылымдын Гомери» атыккан алп манасчы Саякбай Каралаевдин өмүрү, чыгармачылыгы, өзгөчө мүнөзү, залкар адамдар менен болгон мамилеси тууралуу окуялар жана жалпы эле Манастын ыйык касиетине байланыштуу ойлор баяндалат. 

Кеменгердин кебин эш

Ишенбай АБДУРАЗАКОВ: «Саясат ыплас эмес, аны саясатчылар ыплас кылат»      Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенбай Абдуразаковдун анда көзү тирүү мезгил. Демдүү-күчтүү эле. Даанышман аксакалыбыз ошондо негедир каңырыгы түтөп отуруп, улуттун сапаты, мамлекет түзүмү, адамзат баалуулугу туурасында чечилип сүйлөп берген. Бул маек 2009-жылы алынган. Анда да так бүгүнкү күндөгүдөй саясый кризис басып турган маал эле… Ишенбай авабыздын ошондо айткандары күнү бүгүнкүдөй эскирбептир! Керээттүү кеп салган экен ыраматылык… «Аят-пресс» гезити (21-май, 2009-ж.)