Кадыр КОШАЛИЕВ: Билим берүүнү соодага айлантпайлы

Билим – түндө маңдайыңда шам чырак, өмүрүңдө жол көрсөтүп жаркырап» Жусуп Баласагын Илим-билимге умтулуу касиети кыргыздын канында, менталитетинде бар. Кыргызстандын билим берүү системасында дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбалар эске алынуу менен этнопедагогиканын, нукура элдик тарбиянын табылгаларын эриш-аркак жүргүзүүгө өтүшүбүз зарыл. Албетте, коомдо билимдүү, илимдүү адамдардын бедели бийиктеп, билими күчтүүлөр татыктуу ордун тапмайынча, мамлекет иш жүзүндө билим-таалим иштерин жогору коймоюнча бул тармак жемиштүү иштей албайт. Бул узак убакты, көп каржыны, саясый эркти талап кылган орчундуу маселе. Улуттук идеологиянын нугунда (башка өлкөлөрдү ээрчий бербей) билим-тарбия ишин […]

Олжобай ШАКИР: Байбиче болор байкуштун кабагы суз, \ Башкасын алаар молдонун напсиси – кыз

«Санжыра» радиосунун «Жаргылчак» уктуруусунда болгон Өзүбек ажы менен «РухЭш» сайтынын негиздөөчүсү Олжобай Шакирдин көп аял алуу туурасындагы талашы. Уктуруунун алып баруучусу – Чынара Токонова. Бул талаш туурасында чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү менен диний аалымдардын орток пикирге келүүсүнө «РухЭш» сайты толук мүмкүнчүлүк берүүгө даяр. Арийне, кимде ким улут келечеги туурасында кереге кеңеш курууну кааласа, биз менен байланышыңыздар.

ТЕҢЧИЛ СИСТЕМ-МАМЛЕКЕТ

Элди эки киши сактайт – Жолбашчы жол баштайт, Баатыр кол баштайт. Элден Киши Жолду түзөбөйт, Жол кишини түзөйт. Конфуций Жогоруда «укук» деген түшүнүктүн түбү-уңгусу кай дөөлөткө негиздениши керек деген суроо салынганда: «Чыныгы адил идеал Теңирден гана термелип келет – көчмөндүн аны ыйыктаары ошол. Теңирден агылган мыйзам гана коомго чындап идеал берет – адамга адам, элге эл сот боло албаганы ошол. Укуктун жаны, чеги-чени – адилдик, Теңирдин ТЕҢ калыстыгынан гана табылат – Баласагундук Жусуп баба Теңируулу Күнтууган каанды «адилет» деп каймана […]