Эзоптун тамсилдери кыргыз тилинде

Толготкон тоо Тээ илгери, алмуздакта бир окуя болуптур. Шаңкайган тоонун түпкүрүнөн үрөй учуруп дүңгүрөгөн онтоо угулат. Баары тоо толготуп жаткан экен дешет. Узун элдин учунан, […]

Цесарка менен короз

Мадагаскар жомогу Мурда цесарка менен короз асманда жашаган дейт. Экөө бир күнү туакты бирге ичишет. Акыры ичерге эч нерселери калбаганда цесарка корозго деп турганы: – […]

Саясый притча: Теңир-Тоонун карга-кузгундары

АЛЛЕГОРИЯ  Илгери-илгери СССР деген Алп каракуш жашаптыр. Анын он беш балапаны болуптур. Алп каракуш жетимиш жыл өмүр сүрүп, күч-кубатынан тайыган кезде он беш балапан туш-тушка […]