Эзоптун тамсилдери кыргыз тилинде

Толготкон тоо Тээ илгери, алмуздакта бир окуя болуптур. Шаңкайган тоонун түпкүрүнөн үрөй учуруп дүңгүрөгөн онтоо угулат. Баары тоо толготуп жаткан экен дешет. Узун элдин учунан, кыска элдин кыйрынан бул улуу шумдукту – тоонун жарык дүйнөгө эмнени алып келерин көрүүгө толо эл чогулуп, муну көрбөй кантип калалы деп карап отурушат. Теке-тука болуп, күнү-түнү күтүшөт. Акыры тоо чычкан тууп таштаган экен! Айрым адамдар да ушуга окшош, ойду омкором, тоону томкором деп убада берип, кылган эч нерсеси жок. Анар багы менен алма бактын […]

Цесарка менен короз

Мадагаскар жомогу Мурда цесарка менен короз асманда жашаган дейт. Экөө бир күнү туакты бирге ичишет. Акыры ичерге эч нерселери калбаганда цесарка корозго деп турганы: – Барып дагы таук апкелчи! – Кичүүдөй болуп өзүң эле барып келсең, – короз кекеңдейт. Экөө кыжыңдашат: кайсынысы улуу, кайсынысы кичүү экенине бирин бири ынандыра алышпайт. Экөө анан бул чырдын чын-төгүнүн териштирүүгө Күнгө барышат. – Жерге түшкүлөчү. Менин деңизден жогору көтөрүлгөнүмдү кимиң биринчи көрөр болсоңор, улууңар ошол болот, – дейт Күн. Экөө эмне кыла алышмак, жерге […]

Саясый притча: Теңир-Тоонун карга-кузгундары

АЛЛЕГОРИЯ  Илгери-илгери СССР деген Алп каракуш жашаптыр. Анын он беш балапаны болуптур. Алп каракуш жетимиш жыл өмүр сүрүп, күч-кубатынан тайыган кезде он беш балапан туш-тушка сабалап учуп, өз өзүнчө эгемен өлкө кургулары келет. Он беш балапандын ар бири өз жолун тапмак болот. Алардын арасынан эң эле шогу Теңир-Тоо куштары экен. СССР деген Алп каракуштан бөлүнүп чыккан теңиртоолук канаттуулар өздөрүнчө куш төрөсүн шайламай болуп, көпчүлүк добуш таз жоруну такка отургузат. Таз жоруң бийликке келгенден көп өтпөй эле Теңир-Тоо куштарынын болгон ырыскысына […]

Амалдуу короз

Болгар жомогу Бастырманын төбөсүнө конгон амалдуу короз канатын жайды да адатынча кыйкырык салды. Аны уккан куу түлкү жакынкы бадалдын арасынан чуркап чыкты. – Арыба, короз! – деди – Үнүңдү эшитип, жүгүрүп келдим. Охой, сенин ырдаганың! Үнүң укмуш ко! Бирок ырдаганың атаңкына жетеби, жетпейби – билбейм.

Жеңилбес короз

Армян жомогу Калппы, чынбы – бир короз болуптур. Ошол короз бок чокуп атып алтын монета таап алып, чатырга учуп чыгып жар салат: – Ку-ка-ре-ку, пул таап алдым! Муну уккан кан акчаны короздон тартып алууну жан-жөкөрлөрүнө буюрат. Жан-жөкөрлөр короздун тапканын жулуп алып, канга апкелип беришет.