Сулайман КАЙЫПОВ: Бетке aйткaн сөздүн зaaры жок

Кечээтен бери өз өкүмүн сүрүп тургaн кaрa суук көп aдaмды имaрaттaн сырткa чыкпaй отуруугa мaжбурлaды… Тыныгуу күндөрүндө көбү жылуу жерге отуруп aлып, интернетти эрмектеп, кaбaрлaрды […]

Али САФИ: Эмирлердин, алардын жанжөкөрлөрүнүн, вазирлердин, чиновниктердин тапкычтыгы жөнүндө икая

Бир жолу Яхьё бинни Холид Бармактын уулу Жафар Хорунаррашид менен бирге талаада келатса, алтын жүктөлгөн төөлөрдүн кербени жолугат. Хорунаррашид сурайт: — Бул байлыктар кайдан? Ага […]

Конфуций илим-билим, тарбия тууралуу

Бийик адамдын билими дээринен; андан ылдыйкылар окуп-чокуп билимге жетет; андан соңкулары өз билимсиздигине көзү жетип окуп-чокугандар; а окуп-чокууну каалабагандар – эң пас адамдар. * * […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Кыргыз адабиятынын алп чынары Түгөлбай Сыдыкбеков

ИНСАНАТ Түгөлбай Сыдыкбеков… Бул ысым баарыбызга тааныш. Ал кишинин аты менен XX кылымдагы кыргыз маданияты көп жагынан байланышып, бири-бирин көтөрүп, бири-бирин тиреп тургансыйт. Эң көп […]

Муратбай НЫЗАНОВ: «Жакында кызык болот»

Боордош эл адабиятынан Каракалпак элинин таланттуу жазуучусу, сатирик жана сценарист Муратбай Нызанов 1951-жылы жарык дүйнөгө келген. “Ашык болбогон ким бар” (роман, 2013), “Аба кемесиндеги экөө” […]