Конкурска: Кейиштүү суроо

№8 Кечке маал. Эшик кар. Келе жатсам жумуштан. Кара жолдо үч бала, Каткырышып турушкан. Жакындашсам аларга, Жалынгандай үн чыгат. Топто күчүк. Топ кылып тебишсе, ал кыңшылайт…