Алым ТОКТОМУШЕВ: Мидин

Кээде келесоодой ойлор келет: Мидин качан Мидин атыгып, атпай кыргыз журтунун кан-жанына кантип сиңип кеткен? Айрым учурда Мидин деген ысым кыргыз кыргыз болгондон бери эле бар сыяктуу туюлат. Кудум Жээренчечен, Асанкайгы, Акылкарачач дегендей… Ойлоп көрөлү: минтип ойдогудай жазуу-сызуубуз болбосо, адаттагыдай адабиятыбыз гезит болуп тарап, китеп болуп басылып чыкпаса, же алакандын отундай жерге топтошкон үркөрдөй кыргыз калкы болбосо, Мидин качан жашап, калк оозунда качан, кантип ылакап катары калганын боолголош чындыгында эле кыйын болмок. Тилекке жараша, «Авроранын» залпына аралаш туулган баланын» аты-жөнү […]

Ач көз адамдан өткөн шоркелдей жок

Мухаммед Аззахири АС-САМАРКАНДИ (XII), перс акыны  Майда таарынычтар үчүн достукка артыңды салба. * * * Төмөнкү төрт милдет аткарылмайын иш бышты дебе: Биринчиси, казандагы аш оозуңа тиймейинче; Экинчиси, кош бойлуу аял көз жармайынча; Үчүнчүсү, жоокер согуш майданынан кетмейинче; Төртүнчүсү, дыйкан түшүмүн оруп жыймайынча…