Аялдар – баласындай балдардын, эркектер – апасындай аялдардын коюнунда жуурулушуп…

Жашоошун шары, элдин агымы менен Москвага келип, кой дээр кожосу жок, күнүгө дискотекадан чыкпай мас болуп жүргөн улан-кыздардын тагдырынан корком. Жалган жашоого бир жаралып, жашоонун […]

Жандүйнө жаңырыктары Москвада

Дүйнө жүзүндөгү сулуулуктарга эмнени кошо аласыз деген суроо берилсе, Кыргыз жеримди, Ысык-Көлүмдү, Ала-Тоомду жана жан дүйнөнүн чабытын ырга, романдарга салып чагылдырган адамдарды деп жооп берер […]

Мекенибизге алыскы Маскөөдөн Кара-Суунун карлыгачтары кат жазды!

Кыргызстан эгемендүү мамлекетке өткөндөн баштап, элдин жашоо шарты өзгөрдү. Ар ким алы жеткен тирилигин кыла баштады, кимдир жер иштетти, кимдир алып сатарлыкка өттү, кимдир ошол […]

Россиядагы уй боор мекендештерибизден жакшы кабар

«Коом жана Мен» сайтынын «Мекендеш» рубрикасынын бүгүнкү мейманы алыскы Маскөөдө эмгектенип жүргөн акын кыздарыбыздын бири Самара Насырова болмокчу… – Байкашымча, Россиядагы мекендештерибиз кийинки мезгилдерде маданий […]

Нуралы КАПАРОВ: Мигранттар

ПОЭЗИЯ Күчүктөй пайда издеген кыйгач карап, үзүктөй калың чачын кыйгач тарап, дөбөттөй этти карай, эшектей чөптү карай жулкунган заман келди. Жондуулар жымыңдаган, кыйындар кымыңдаган, түлкүлөр […]