Тахир МАЛИК: Шайтанат (Уландысы)

ПОВЕСТЬ Башы 3 Чынында бул түйүндүн чечими анчалык деле оор эмес эле. Чечимге Ноила өлтүрүлгөн түнү из салынса да, анын аткарылуусу 1988-жылдын 31-декабрында ишке ашты. […]

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ: Хаджи-Мурат

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ (1828–1910) Ясная Полянада графтын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Казань университетинде окуган (бүткөн эмес). 1851–1854-жж. Кавказда аскер кызматын өтөп, ошол мезгилде «Бала чак», «Өспүрүм кез» […]

Сабахаттин АЛИ: «Качуу»

АҢГЕМЕ Эки жандарма кызматкери Идиристи колтуктап алышып, дикилдетип жетелеп баратышат. Идирис буттарына таканчыктап, өзү жалгыз басууга мүмкүн эмес абалда. Жандармалар байкушту катуу сабашкан, бирок кантсин, […]