Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: Лөлүлөр

ЭТЮД Колуна кичинекей наристесин көтөрүп, артына куржундарын асынган, жүдөө, шөлбүрөгөн узун кийимдерди кийген төрт-беш аял бу тоолуу айылга бир жылда бир же эки жолу келип кетет. Бул лөлүлөр кайдан келгенин эч кимиси билчү эмес. Бирок колхозчу аялдар булардын келишин жылдап күтчү. Лөлүлөргө алмаштырам дешип аялдар жүн, тыбыт, тери сыяктууларын чогултуп калышат. Анткени лөлүлөрдүн куржунунда чыны, чайнектер, жылтур-жултур жоолуктар, аялдардын көз жоосун алган дагы башка таңсык буюмдар болор эле. Аялдар лөлүлөрдүн куржуну ачылганда андагы кооз буюмдарды карап көздөрү жайнап кетчү. Анткени […]

Абдыкерим МУРАТОВ: «Чочко»

Аңгеме  — Ур! — Сок! — Өлбө! — Атаңа балли! Волейбол талаасын курчай отурган күйөрмандар Маликке топ тийген сайын кыйкырык-сүрөөн менен аны кубаттап, каршылаштары тобун ала албай калса дүркүрөтө кол чабышат. Ал ансайын шыңга бойлуу Малик алдыңкы сапка өтөрү менен ага пас берүүнүн сырларын жетик үйрөнгөн Эр Агышка көзүн кысып, же “бийик”, же “кыска” деп ым берет, анысы болсо өздөрү жакка өткөн экинчи топту мышыктай илип алып, Малик айткан ченемге “токтотуп берет”, Малик болсо күрөктөй алаканы менен топту жарып ийе […]