Сократтын солк этпес чындыгы

Өлүм бул – адамзаттын эң улуу көз боочусу. Биз жашап турганда ал али келе элек болсо, а биз өлгөндө – эбак келип кеткен болот. * […]

Достоевскийди Эдгар Понун окуучусу деп ырастаган адабиятчылар бар

Эдгар Аллан По — америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы. XIX кылымдын 1-жарымында жашаган Эдгар По Америка адабиятында романтизмдин дарканы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин теңдешсиз чебери катары […]

Антон Чехов: Почта бөлүмүндө

АҢГЕМЕ Которгон Догдурбек ЮСУПОВ Жакында биз карыя почтмейстер Сладкоперцевдин жаш жубайын акыркы сапарга узаттык. Көрүстөнгө коюлгандан кийин ата-бабалардын салты боюнча ага көңүл айтуу үчүн почта […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Элеттик куйручуктар — I

Чукугандай сөз тапкан, калың элди кыраан-каткыга салган ар бир айылдын өзүнүн Бекназары, Куйручугу, Шаршени, Асанкулу, Күмөндөрү бар. Бирок аттиң арман, ошол эл арасындагы куудул таланттардын […]

Даңгыт жөнүндө уламыш

ОКШОШТУК «Ит тукуму – кумайык» дейт илгертен кыргыз. Даңгыт бирок кумайыктан айлансын. Даңгыт илгери эле чыгыптыр. Кумайык тукумунан эмес экен ал. Билермандар аны бычылган дөбөт […]

Убакыттан өткөн кеменгер жок

Фрэнсис БЭКОН (1561-1626), англис философу Китеп – мезгил агымындагы толкундардын үстүндө калкып, муундан муунга асыл ойлорду ташып жүргөн жүгү бар кеме сыяктуу. * * * […]

Мамат Сабыров: Мен адабияттын «Дублер палванымын»

Кээде жакшы кишиге жолугуп сукпат куруп отурган кандай сонун. Бирок кеп дүкөн курууда баары эле ширелүү андаза куруп бере албайт. Сөз багып, ой багып жүргөнсүгөн […]

Бейшебай Усубалиев: «Алым аке ырды жасачу эмес, жаратчу»

(1-маек) (2-маек) – Сиз менен талаша турган жерлери деле бар, Бейшебай байке, бирок антсек өзүӊүз айткандай теорияга сүӊгүп кетип, аскада асылып калчудайбыз. Андан көрө Алым […]