Сулайман РЫСБАЕВ: Балдырхан

ТЕЛЕВИЗОР КӨРГӨН ООЗ Кечинде телевизордо кызыктуу кино болду. Жомок экен. Балдар баары уктабай көрүп отурушту. Садыр гана кээде үргүлөп кетип, кайра ойгонуп кетет. Аны көргөн агасы Сабыр ийнинен тартты: —  Эй, сен уктап жатасыңбы? —  Жок, көрүп атам… —  Эмне, оозуң менен көрүп атасыңбы? —  Жок… — Анан эмне көзүндү жуумп, оозунду ачып отурасың… «АТАМ АПАМДЫН БАЛАСЫ» Кичинекей Бектен сурадым: —  Бек, сен кимдин баласысың? —  Атамдын… — А атаң кимдин баласы? —  Атам?.. Атам… апамдын балачы… «ЭКӨӨБҮЗ ТЕҢБИЗ» Элнуранын […]

Конкурска: Жок болуп кеткен топ

№7 Бул жомок илгери эмес, кийин эле болуптур. Чоң атам айтып берди. Чоң атамдын жомогун магнитофонго жазып алдым, минтип айтып берди ал: Короодогу кумда кичинекей Адил өзү жалгыз ойноп жүрдү. Деле өзү менен өзү сүйлөшсө – киши. Каадаланып да машине оюнчугу менен кадимки айдоочуларча кыймыл кылганычы. Чоң энеси үйгө кир дегенине көнөр эмес. Адил оюндун кызуусуна киргенде дыбырап жамгыр башталды. Артынан тыпылдап мөндүр төгүп берди. Адил асманды тиктеп аңкайды. Асмандан апапакай, майда-майда жаап аткан нерселер анын көзүнө топ сыяктуу көрүндү. […]