Алтан-Шагай-мэргэн жана анын уулу киши жегичтерди кантип жеңгендиги тууралуу

Бурят жомогу Илгери өткөн замандардын биринде сары талаанын ортосунда, Сары деңизге жакын аймактардын биринде, үч тоонун этегинде аска сымал күмүш сарай болуп, анын капкалары да күмүш, сепил-чеби да, курчаган курчоолору да бүт баары күмүштөн экен. Хан сарайдын түндүк жагында жүз миң ар кыл мал жайылып, түштүк жагында түмөн үйүр түрдүү жандык, дүбүртү айга угулар арбын жылкы оттоп жүрчү. Бул сансыз малдын ээси жаш жигит Алтан-Шагай-мэргэн болуптур. Анын жанагынча байлыгы менен бирге эле куйрук-жалы жанып турган, канаттуу дулдул аты бар экен. […]

Конкурска: Мен жашаган айыл жана шаар

Мен   азыр  13   жаштамын.   9 жашыма  чейин  атамдын,   менин   айылым   Ак  Моюнда,  калган  4 жылдагы  жашоомду   Нарын  шаарында  жашап  жатам.  Андыктан  мен   өзүмдүн  айылым  анан  мындан  ары   такай  жашоочу  Нарыным  туурасында  айтайын…