Абийрбек АБЫКАЕВ: Аялзатка напси тыйылбайт

АҢГЕМЕ Жылдар зымырап өтүп, жылдар менен кайран жаштыгы кайрылгыс болуп кетип жатса да отуз жаштан өтүп, кыркты чамалап калган “карт бойдок” атка акырындап ээ болгон […]

Олжобай ШАКИР: Алтын аяк

АҢГЕМЕ «Сүйүү кайсы доордо жашаса да эркин». Автор 1 – Бу кайдагы чоочун камчы? – Карыя улага жакта жаткан табылга саптуу камчыны көрүп, ийик чимирип […]

Касымаалы ЖАНТӨШЕВ: Эки жаш

ПОВЕСТЬ Жол үстү Элдин бетин көптөн бери көрбөгөнүмбү же мендеги айрым кубанычтардын күчтүүлүгүнөнбү, улам ойгонуп, кайра уктоо менен таңды араң атырдым. Мен турган убакта элдин […]

Өз кемчилигин ойноштор гана бири бирине көрсөтпөйт

Пьер БУАСТ (1765-1824), француз афористи жана лексикограф   *** Нике – чоң утушка ээ болуп калармын деп ар ким ишенген лотереядай. *** Саясат менен көз […]

Өмүрбек КАРАЕВ: «Тирүүлөй жетим»

АҢГЕМЕ Эскилиги жеткен жыгач дарбаза. Шыңгырагы жок. Тоолуу кыштакта кайдан болсун. Эртелеп келишкен жоон топ адам ошол дарбазаны сыртынан тарсылдата берип эстери ооду көрүнөт. Улам […]

Олжобай ШАКИР: Жашыруун нике

АҢГЕМЕ I Уулу менен кызынын бөлмөсүнөн угулган дабыштан улам Качкын ууру мышыктай болуп каалгадан башбакты. Анар керебетинен жаңы эле туруп аткан экен. — Кызым турдуңбу? […]