Төлөндү АКМАТОВ: Жеңе

АҢГЕМЕ Боз түшүп, күн ысык. Шаардын киши толгон көчөсү менен кемселин каруусуна илип, колуна кичине чемодан кармаган жигит ылдамдай басып автостанцияга келди. «Кара-Балта! Кара-Балтага ким […]

Аялдар ойсокелигин карматарда уялымыш этет

Дени ДИДРО (1713-1784), француз философу жана жазуучу   Аялдар бири-бирин көралышпайт, бирок бири-бирине болушканга келгенде баары уй боор келишет. * * * Канчалаган адамдарды бактылуу кылган […]