Африка жомогу: Отунчу  менен антилопа

Качанкы бир кезде дарак кыйып, андан отун даярдап жан баккан бир жигит  болуптур.  Ал  күчтүү, эмгекчил жана түз жүргөн жакшы адам болгондуктан көптөгөн бай кишилер аны өзүнө кызматкер кылып алгылары келишчү экен. Бирок эркиндикти сүйгөн отунчу эч кимге көзкаранды болгусу келбейт. Андыктан отунчулук жумушу оор болсо да андан баш тартпастан иштеп жүрө берет. Бир күнү отунчу токойдо өз иши менен алек болуп иштеп жатса кандайдыр дабыштар угулуп,  карай калса буту жарадар антилопаны карышкыр кууп жетип, тиштегени калыптыр. Балтасын ала калып […]

Сараңдыктын жазасы

Бурят жомогу Бир жылы жазында кедей киши токойдон отун даярдап аткан. Кокусунан эле чыгыш жактан бир күкүк учуп келди да, дарактын башынан үн чыгарды: — Күн чыгыш таманга барсаң бир бийик тоо бар, ошол тоонун чокусунда чоң өгүздүн башындай алтын жатат… Аңгыча түштүк жактан башка бир күкүк учуп келип, ал да баягы дарактын башына чыгып, минтип сайрады: — Түштүк жакта бир кедейдин аялы ооруп атат. Анын үйүнө эки жылдык торпоктой чоң кара коңуз уя салып, ошол тиги аялдын канын соруп […]

Отунчу

Түрк жомогу Илгери бир отунчу жашаптыр. Анын аялы бар экен. Күн сайын ал токойго барып отун алуучу. Отунун сатып, кайра базардан ар кандай тамак-аштарды ташынып келчү. Аялы кечки тамак бышырчу да, аны жеген соң көңүлдүү отуруш башташчу: ырдашчу, бийлешчү, ар кандай оюндарды ойношчу. Ошол элдин падышасы жарлык чыгарат да, анда  кечинде оюн-зоок өткөрүүгө, жарык жагууга туюу салынат. Элдин баары түнү катуу сүйлөбөй, чырактарын күйгүзбөй калат. Бир күнү өз жарлыгы кандайча аткарылып жатканын билүү үчүн падыша эл аралап чыгат. Келип-келип биздин […]

Отунчу аялынан кантип кутулду?

Түрк жомогу Илгерки бир заманда отунчу жашаптыр, анын каардуу, ажаан аялы болуптур. Отунчу кыйналып иштеп акча таап келсе, андан бир пара да калтырбай аялы кагып алчу. Күйөөсү даамдуу тамак жебейт, бирде тузун өткүр кылса, бирде туз салбайт, аны айтса деги эле тамак бербей кууратат. Бир жолу отунчуга аркан керек болду да, аялынан анча-мынча пара катып калды. Түнү аялы эринин чөнтөктөрүн аңтарып атып аны таап алды. Ошондон балекет чыкты: «Неге акча катасың?» «Муну кимге бересиң?» «Сенин башка катының бар го?» Иши […]

Отунчу жана анын үч кызы

Түрк жомогу Качандыр бир кезде отунчу жашаптыр, анын үч кызы болуптур. Оокат-тиричиликтин айынан отунчу күн сайын токойдон керээлден кечке отун алып, анысын базарга албарып сатып жан бакчу экен. Бир күнү адаттагыдай эле токойго барып отун алып атса кайдан-жайдан бир дервиш пайда болуп минтет: — Салам, абышка, салам! Отунчу анын саламын алик алып жооп айтат: — Не жаңылык бар, дервиш? — Мен сенден сурайм, сен айт! — Маакул! — Отунчу көнөт.