Наркоз тарай баштады. Дагы тарайт

КР Өзбекстандагы элчиси, филология илиминин доктору Салижан Жигит менен маек Жакшы эле тойлодук, кимдин жана эмненин эсебинен? — Салижан Жигитович, өзүңүз көрүп турасыз, турмуш өтө кыйындап кетти. Эгер оппозицияны жакпаган пикирлерге, оппозицияда турган гезиттерге ишенсек, мунун баарына Президент, өкмөт, анан акимдер күнөөлү болуп чыгат. Булардын ордуна иштин көзүн билген жетекчилерди, мисалы, Акаевдин ордуна Аманбаевди, Чыңгышевдин ордуна Жумагуловду койсок, республика экономикасы мынчалык эңшерилген абалга келбейт эле, эл мынчалык кыйналбайт болучу деген пикир ачык айтыла баштады. Сиз буга кандай дейсиз? — Албетге, […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Сен кыргызсың, кыргыздыгың бил, кыргыз!

1. Өсөр эл өзүн сыйлaйт… Тегерете көз сaлып, aры жaк, бeри жaгыңды aйлaндырa карап көрсөң, кыргызым… Зaмaн бир aз өзгөрдү элe, кыргыздaн убaктылуу ooмaт кeтип, oрдo шаары чайпалып, ooп-төгүлө кaлды элe, сeнин жaкын туугaн дeгeн, дoс дeгeн элдeриңдин кaткaн сырлaры oңoй элe aчылып, кoюндaрындaгы кaтып жүргөн кoтур тaштaры этeктeринeн чуурулуп aгып түшүп кaлбaдыбы… Бир жaшырaр жeри кaлбaй, бaрдыгы aйдaн aчык, тaсырaйып, тaстaйып, чыныгы жүздөрү мүлдө журткa aшкeрe бoлбoдубу… Биз гaнa эмeс, бүткүл дүйнө астыртан көзүн сaлып, сынай карап: «Туугaн бoлбoй […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Ырчы (шедевр)

АҢГЕМЕ Бу корто кишини ырчы экен деп ким ойлоптур. Кудай акы, эч убакта менин оюма келмек эмес. Атургай адеп укканымда ишенгеним жок. Аны ырчы дештин өзү шылдыңдай сезилди. Айыл дүрбөп калды ырчы келиптир деп. Кечинде ырдайт экен. Эсепчи Жумабайдыкына токтоптур. Алыс, алыс туугандары имиш аялынын. Бул чакан айылдын жалгыз дүкөнүн бири кетсе, бири келип, беш-алты киши сагаалап турганы турган. Булардын бүгүнкү чоң жаңылыгы ошо ырчы болду. — Көрдүм, корто неме экен көзгө жугуму жок. — Жыргаган киши ырчы болмок беле. […]

Насыпбек АСАНБАЕВ: «Унутулган салт»

АҢГЕМЕ Ал күн эч качан эсимден кетпейт. Сыртта жамгыр нөшөрлөп куюп турган. Оорукананын узун, ээн коридору менен ак халатчан дарыгер мени көздөй басып келатты. Кудай ай, ошондогу убакыттын чоюлганын кантейин. Дарыгер кадам шилтеген сайын апакай халатынын этеги жайбаракат желп этип, өзү менен кошо делпилдеп келет. Ал дарыгердин да ошол күнкү элеси түбөлүк эсимде. Чыдамым кетип калган экен. Бутум ооруп турганына карабай тура жүгүрдүм. Жок, мен дагы каалгып калдым окшойт. Убакыт чиркин! Кыймылдын баарын ылдамдаткан да, жайлаткан да убакыт экенин чучугума […]

Жаратылыш жазып койсо не чара? Жарты канат жаралсам мен бечара

Шакен МАМБЕТАИПОВА ПОЭЗИЯ  КАМЧЫ Уулум! Ме, бу камчы сен үчүн. Учунда улуулук жолу бар. Өрүмүн жакшылап карасаң Өнөрдүн тарыхы жолугаар. Манастын колунда ойногон Мына эми, сага өттү кыйладан. Жеңишке сүйүнүп баатырлар, Жеңилсе таянып ыйлаган.